Header image

hotels near ilani casino

Artsen van het Charité Universiteitsziekenhuis in Berlijn zijn erin geslaagd een tongpacemaker te plaatsen die slaapapneu en snurken tijdens slaap voorkomt. Gedurende de contractie van het diafragma zendt een neurostimulator een zwakke elektrische impuls naar de hypoglossale zenuw die vlak onder de tong ligt.
KNO-artsen plaatsten het apparaat bij een patiënt die leed aan slaapapneu. Deze potentieel levensbedreigende ziekte veroorzaakt onderbrekingen in het ademen als de spanning in de spieren van de bovenste luchtwegen significant afneemt tijdens slaap. Hierdoor vernauwen de luchtkanalen zich en krijgt de slapende persoon moeite met ademen. Het karakteristieke snurken vindt vaak plaats als de slaper uit alle macht probeert om te ademen, terwijl hij geblokkeerde luchtwegen heeft.

Net als een pacemaker voor het hart wordt de neurostimulator, die iets kleiner is dan een luciferdoosje, onder het sleutelbeen geïmplanteerd. Vanaf de neurostimulator leidt een dunne kabel naar de ribbenkas. Daar worden de bewegingen van het diafragma gemeten en wordt de individuele ademfrequentie gecontroleerd. Als het diafragma samenkrimpt tijdens inhalatie, zendt de pacemaker door een tweede kabel een zwak elektrisch signaal naar de hypoglossale zenuw. Die zenuw is in hoge mate verantwoordelijk voor de tongbewegingen. Als de zenuw gestimuleerd wordt, kan de tong van de slapende persoon niet ontspannen en de luchtpijp blokkeren, maar blijft deze aan de voorkant van de keelholte. Op die manier wordt levensbedreigende apneu voorkomen.

Volgens dr. Alexander Blau, somnoloog en slaaponderzoeker bij het Charité, is de neurostimulator een grote stap voorwaarts in de behandeling van slaapapneu. In tegenstelling tot bij eerdere behandelingen met een special ademmasker beperkt een neurostimulator de nachtelijke mobiliteit van mensen niet. “De patiënt die een neurostimulator gebruikt, krijgt kwaliteit van leven terug. Voor hij naar bed gaat, zet hij het apparaat aan met een kleine afstandsbediening,” aldus Blau. Hij is ervan overtuigd dat ook toekomstige implantaties succesvol zullen zijn.

Uit meer dan de helft van de Nederlandse slaapkamers klinkt regelmatig het vertrouwde geluid van snurkende mensen. Hoe gewoon het knorrende geluid tijdens het slapen ook is, voor de partner waarmee de slaapkamer wordt gedeeld is het vaak ergernis nummer 1. Recent Brits onderzoek toonde aan dat 14% zich ergert aan een snurkende partner. Het is ook niet zo vreemd, als je bedenkt dat het geluid van een flinke snurkpartij al gauw over de 70 decibel gaat; vergelijkbaar met een stofzuiger. Probeer dan nog maar eens lekker te slapen!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tong speelt een belangrijke rol
Gelukkig is er naast gehoor­bescherming ook een andere ­oplossing voor de snurkende partner. Maar waar ligt nu de oorzaak van het snurkprobleem? Tandarts tsvs Dolf Hehenkamp vertelt: “Daarvoor moet je eerst weten wat snurken precies is. Het geluid van het snurken wordt veroorzaakt door het vibreren van zacht weefsel in de bovenste luchtwegen. De belangrijkste factor daarin is de positie van de tong. Deze vormt namelijk de voorwand van de bovenste luchtweg.”

Apneu komt vaker voor dan u denkt!
Snurken kan naast ergernissen ook wel eens voor komische situaties zorgen, maar in feite is het een zwaar onderschat probleem. Dolf Hehenkamp: “In Nederland snurkt ca. 60% van de mannen op middelbare leeftijd, maar ook minstens 35% van de vrouwen! ­Snurken en slaapapneu verstoren het normale slaapritme, waardoor voor de patiënt en diens partner grote slaapstoornissen kunnen ontstaan. Ook loopt een stevige snurker waarbij de ademhaling tijdens de slaap vijf of meer keer per uur langer dan 10 seconden wordt ingehouden een verhoogd risico. In de medische wereld spreek je dan over een obstructief slaapapneu.” Apneu betekent letterlijk ‘ademstilstand tengevolge van het ontbreken van ademprikkels’ en is iets heel anders als het normale snurken. Er zijn twee vormen van apneu’s: de slaapapneu en de apneu die vanuit het centrale zenuw­stelsel wordt veroorzaakt. “Bij zo’n obstructief slaapapneu, ook wel OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) genoemd, daalt het zuurstofgehalte in het bloed soms sterk, waardoor er allerlei vervelende en gevaarlijke bijverschijnselen kunnen optreden, zoals onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk, vergroting van het hart en soms zelfs een onbegrepen nachtelijke dood.”

Doodmoe
“Bij patiënten die last hebben van deze aan­doening blijkt vaak dat hun bovenste luchtweg te nauw is. Als zij gaan slapen verslappen de spieren in de bovenste luchtweg en wordt de ademhaling (tijdelijk) in het geheel belemmerd. Het karakteristieke snurkgeluid neemt significant toe, maar wat gevaarlijker is; hun slaap wordt onderbroken door pauzes in de ademhaling! Hierdoor voelen patiënten zich nooit uitgerust na een lange nacht en worstelen ze zich doodmoe de dag door. Met alle gevolgen van dien.” OSAS is dus een serieuze zaak. Op dit moment zijn vele wetenschappers bezig om het raadsel van de slaap in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor onder andere de apneuproblematiek. “Vast staat dat afvallen in ieder geval een geweldige bijdrage levert aan het verminderen van OSAS. Helaas zijn de patiënten die hieraan leiden vaak te moe om te gaan bewegen en daardoor af te vallen. Toch is het de moeite waard om te letten op voeding en alcohol­consumptie.”

Een bezoekje aan de huisarts
Overigens zijn mensen die snurken zich vaak niet bewust dat hun nachtelijke geluidsproductie ook veroorzaakt kan worden door OSAS. Door de vergrijzing in Nederland is de verwachting dat de risicogroep groter wordt. “Mensen hebben vaak het snurken geaccepteerd als een voldongen feit en weten niet dat dit ook ernstigere gevolgen kan hebben. Je kunt daarom maar beter even langs de huisarts gaan wanneer je snurkt, doodmoe wakker wordt en geen energie meer over hebt terwijl de dag nog moet beginnen. De huisarts kan je doorverwijzen naar de KNO arts die in deze aandoening gespecialiseerd is.”

De oplossing: MRA
“Om het snurk- of slaapapneu probleem op te lossen moet de vibratie of blokkade worden verkleind of worden weggenomen. Dit kan door de genoemde verandering van levensstijl, dus beweging, gezonde voeding en matigen met alcohol. Maar er zijn ook medicijnen en operatieve ingrepen mogelijk.” De meest voorkomende therapie is echter het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. “Onderzoek toont aan dat dit de meest succesvolle behandeling is, maar je moet het wel per geval bekijken. Tot voor kort was de meest gangbare therapie de Continu Positive Airway Pressure therapie (CPAP). De patiënt krijgt hierbij een soort maskertje op met daaraan gekoppeld een ­luchtpompje dat tijdens de slaap extra lucht de keel inblaast. Dit is een complex apparaat dat mede door zijn vorm en werking de gezelligheid in de slaapkamer niet vergroot. Inmiddels is het Mandibulair Repositie Apparaat, kortweg MRA een meer dan uitstekend vergelijkende oplossing gebleken voor mensen die snurken en/of last hebben van apneu’s. De MRA is een soort beugel die de patiënt in heeft tijdens het slapen. De beugel duwt de onderkaak iets naar voren waardoor de luchtweg vergroot wordt.” Naast deze oplossingen zijn een goed geventileerde slaapkamer, schoon beddengoed en een prettige omgevingstemperatuur belangrijk voor een goede nachtrust. Dolf Hehenkamp besluit: “Ja en let op dat je geen zware inspanningen doet voor het slapen gaan. Tot zover welterusten en morgen uitgerust en gezond weer op!”

In opdracht van de tandarts vervaardigen de Excent laboratoria diverse soorten MRA’s. Graag helpen wij u ook bij het indiceren van de juiste MRA. Wil u meer weten? Neem contact op met uw Excent laboratorium in de buurt of bel Rob Markus op telefoon nr 0800-3300000. Mailen naar r.markus@excent.eu mag ook.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes