Header image

Excent Haaglanden, het voormalige tandtechnische laboratorium Rodenburg, is per 21 mei 2012 verhuisd naar Prins Bernhardlaan 3a in Voorburg. Vanuit deze nieuwe, ruime locatie voorziet Excent Haaglanden de compleet westelijke regio van Zuid-Holland van tandtechniek en meer.

Het nieuwe Excent Haaglanden bevat naast het tandtechnische laboratorium maar liefst drie behandelkamers voor KPT’ers en kleurbepalingen op afspraak. Verder is de productiecapaciteit flink verbeterd. Vestigingsmanager Edwin Maat licht toe: “Bij Excent Haaglanden combineren we techniek met hospitality. Natuurlijk, we zijn een laboratorium, maar we kunnen hier op een goede manier tandarts én patiënt ontvangen. Daarmee is onze service enorm uitgebreid.”

Ruimte

Maat vertelt dat de verhuizing van Den Haag naar Voorburg noodzakelijk was. “Toen we met Tandtechnisch laboratorium Rodenburg in Den Haag begonnen, waren we met zeven man. Inmiddels zijn dat er 26 en bleek de locatie in Den Haag te klein voor de diensten die wij willen bieden. Nu hebben we de ruimte om doorverwijzers en productieopdrachten te verwerken.”

online roulette deposit bonus australia

Maatwerk

Excent Haaglanden is een regiolab, dat voor de productie van tandtechnische restauraties zorgt voor de gehele regio. Hiermee garandeert Excent Tandtechniek de landelijke dekking. Excent directeur Hidde Hoeve: “Ons netwerk van bijna dertig samenwerkende tandtechnische laboratoria strekt zich uit tot in België. Door die samenwerking kunnen we iedere tandarts zo goed mogelijk voorzien van onze maatwerkoplossingen en consultancy.”

 

Vrijdag 21 september 2012 opent Excent Haaglanden officieel haar deuren voor het publiek. Tandartsen zijn van harte welkom om kennis te maken.

www.excent.eu

 

Even ten zuidwesten van Antwerpen ligt Temse. Hier is het meest geavanceerde tandtechnische laboratorium van België gevestigd: Intradent Dental Labo BVBA. Dit lab, dat in 1981 werd opgericht door Dirk Van Assche en Philippe Van de Kerkhove, is sinds 2012 onderdeel van Excent. Nu levert Intradent een overgroot deel van het digitale framewerk in Nederland én België.

Intradent Dental Labo is tegenwoordig één van de grootste tandtechnische laboratoria in België, maar het begon allemaal in een bescheiden appartementje. Dirk Van Assche studeerde tandtechniek in Brussel.

Tijdens Excellent porseleinwerk leveren we met de glimlach!
zijn stage in Duitsland kwam hij in contact met zijn medestudent Philippe Van de Kerkhove. “Hij studeerde ook voor tandtechnicus en we hadden beide een stageplaats in Duitsland. Enfin, we dronken samen een pintje in Aken en raakten aan de praat. Zo ontstond het idee om samen een laboratorium te beginnen.

Dat was het begin van Intradent Dental Labo in januari 1981.” Toen de stages in Duitsland afliepen moesten Dirk en Philippe hun dienst- plicht vervullen. “Ik ging in burgerdienst terwijl Philippe voor het leger koos,” vertelt Dirk. “Tijdens onze diensttijd zijn we gestart met de opbouw van Intradent. We hadden ons labo in Sint-Niklaas waar we elke avond tandprotheses maakten. Philippe’s ouders reden toen het werk rond. Pas vanaf de zomer 1981 konden we ons volledig op het lab concentreren.”

Gecertificeerd
In korte tijd groeide het lab van een tweemans- zaak naar een bezetting van 18 medewerkers. “Hier in het Land van Waas, het oosten van Vlaanderen, waren slechts een paar tandtech- nische labo’s. Het aanbod was dus groot, maar we opereerden nog steeds vanuit een woonwijk, met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. In 1990 zijn we dan ook verhuisd naar een nieuw pand.” Gezien er inmiddels 24 medewerkers waren, besloten Dirk en Philippe hun bedrijf op te delen in afdelingen. Dirk: “We waren al die tijd bezig geweest met ons werk, niet met de organisatie erachter. In de jaren negentig wilden we ISO 9001 certificering verkrijgen en we hebben dat traject gebruikt om de organisatie op orde te krijgen.” Niet veel later begon de technische revolutie en deed de PC haar intrede in de tandtechniek. “De digitaliseringslag hebben wij zeker niet gemist. We hadden inmiddels meer dan veertig medewerkers en konden wederom verhuizen, dit keer naar het huidige pand in Temse. Die verhuizing hebben wij direct aangepakt om digitale CAD-CAM toepassingen op te nemen in onze workflow.”

 


Digitaal framewerk
Intradent telt nu 54 medewerkers. Het bedrijf is verdeeld in vier afdelingen: gipswerk, prothese- werk, kroon- & brugwerk & implantologie en framewerk. Dirk Van Assche licht toe: “Normaal zit het framewerk bij de protheses, maar wij leveren dermate veel frames dat we er een aparte afdeling van hebben gemaakt. We maken immers al 27 jaar frames voor de Nederlandse markt.” Dat is direct de link met Excent Tandtechniek, vertelt hij.
“Het overgrote deel van onze frames is momen- teel Excent-gerelateerd. Wij volgen de techno- logische ontwikkelingen op de voet en die gaan bijzonder hard. Frames kunnen digitaal gefabriceerd worden, het zogenaamde drie- dimensionaal printen, waarbij het metaal rechtstreeks via een laser wordt opgebouwd. DDM oftewel Direct Digital Manufacturing is mogelijk dankzij CAD-CAM. Wij hebben geïnvesteerd in open systemen die kunnen communiceren met verschillende hardware en software toepassingen. Zo kunnen we blijven doorontwikkelen naar de meest optimale manier voor het produceren van frames, maar ook zirkonium, abutments en kroon- en brugwerk.”

Kwalitatieve kennispartner
De techniek op de best mogelijke manier toe- passen, daar gaat het bij Intradent om. “Kwaliteit boven kwantiteit. Natuurlijk kan het soms goedkoper, maar vaak heeft dat een negatieve impact op het eindproduct. En wij houden ook rekening met de toekomst. Onbeperkt gebruik van grondstoffen en energie heeft ervoor gezorgd dat wij veel verkwist hebben voor de volgende generaties. Digitaal werken is onze manier om ‘groener’ bezig te zijn en wordt op de duur de beste en enige manier van tandtechniek. Daarnaast moet het eindproduct heel goed zijn. Wij moeten de tandheelkundigen daarover informeren zodat zij de juiste keuze voor de patiënt maken.” Om tandartsen voor te lichten heeft Intradent een eigen educatieprogramma. “Goed vergelijkbaar met de Excent Educa Club”, zegt Dirk Van Assche. “Kijk, wij zijn voor de tandarts het tandtechnisch baken, we moeten onze kennis met elkaar delen. Voor onze Neder- landse collega’s zijn wij een kennispartner; ook zij overleggen met ons met betrekking tot tand- technische oplossingen. Daar ben ik fier op.”


Overname door Excent
Intradent Dental Labo is nu overgenomen door Excent. “We kennen de mensen van Excent al een tijd. We deden vroeger zaken met onder andere Hoeve Tandtechniek, Fraba Dental en TTL van der Bijl. In 2007 waren we al eens benaderd om toe te treden tot Excent. Dat kwam voor ons net te vroeg, want als directie deden we nog veel te veel tandtechniek zelf.
We waren de spil van het bedrijf, nog te weinig een zelfdragende organisatie om deel te worden van een groter geheel.” Toch zijn in 2011 de eerste stappen gezet en is de overname nu een feit. “We hebben het managementteam uitgebreid en de structuur anders ingericht. Zo heeft Bart Malfliet de verantwoordelijkheid voor financiën, personeel en organisatie; Maurice van Huët is verantwoordelijk voor facility management, logistiek, automatisering en inkoop. In de tand- technische organisatie is Leendert Van Dingenen de verantwoordelijke voor kroon- en brugwerk en implantologie; Gerda Van Ranst voor de frameafdeling en Stefan Dhondt voor de pro- theseafdeling.” Voor Dirk Van Assche een hele stap, maar wel een logische. “We hebben met alle medewerkers een sterk team staan om de tandartsen in België het mooiste werk met de beste service te leveren. We kijken als nieuw lid van de Excent-familie dan ook vol vertrouwen uit naar de toekomst.”

Kijk voor meer informatie over Intradent Dental Labo op www.intradent.be

Door R. de Kooker.

Excent Quality System en ISO 9001 certificering zorgen voor waarborging.

Excent Tandtechniek biedt tandheelkundigen meer dan alleen kwalitatief hoogwaardige
restauraties.
Klantgerichte oplossingen zoals goede digitale werkstukregistraties en
de traceerbaarheid van restauraties is te vinden bij de bijna dertig Excent laboratoria.
Op kennisgebied dragen de bijeenkomsten van de Excent Educa Club – vaak goed voor
meerdere KRT-punten – een steentje bij.

Ook intern bij Excent zijn er opleidingstrajecten en duidelijk gestructureerde processen.
Officemanager Maria Schmeets van het Excent Service Center in Gouda licht deze processen toe:
 “Onze werkwijze staat geregistreerd in het Excent Quality System (EQS).
Dit is om te waarborgen dat bij alle Excent vestigingen volgens dezelfde
procedures wordt gewerkt. Zo klinkt onze missie ‘helpende handen voor mooie tanden’
overal door, zowel op managementniveau als bij marketing, communicatie, inkoop en in onze
uitvoerende tandtechnische taken.” Om kwaliteit te waarborgen draait het EQS om het
‘Wiel van succes’. Hierin staan de waarden van Excent uiteengezet. Klantgericht werken is
daarbij een speerpunt. Maria: “In mei van dit jaar zullen we een klanttevredenheidsonderzoek
uitvoeren. Een belangrijk moment om van onze klanten en relaties te horen waar we onszelf
kunnen verbeteren.

ISO 9001 gecertificeerd
Excent werkt met het oog op de toekomst,zeker nu de digitalisering en de CAD/CAM
ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. “Zaken die gecentraliseerd geregeld kunnen
worden, doen we vanuit het Excent Service Center in Gouda.
Natuurlijk is iedere vestiging zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk
dat zij met zorg maken voor hun klanten.
Zij zorgen voor goede ingangs- en uitgangscontrole. Voordat men start met een werkstuk
wordt gecheckt of alle informatie compleet is om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Is het
werkstuk klaar dan wordt door de eindcontroleur in het laboratorium bekeken of het werkstuk
ook aan de wensen en instructies voldoet.
Deze eindcontrole waarborgt de constante kwaliteit van alle tandtechnische werkstukken waar de
tandarts en patiënt recht op heeft.”
Inmiddels is het EQS getoetst aan de kwaliteitsmanagementeisen van de NEN-EN-ISO 9001 certificering.
Hiertoe heeft de  onafhankelijke certificering instantie TÜV Nederland begin februari bij het
Excent Service Center en de Excent laboratoria een audit gedaan.
Excent Tandtechniek mag zich nu officieel ISO 9001 gecertificeerd noemen. Door deze
internationale erkenning kunnen alle relaties van Excent er vanuit gaan dat er niet alleen gesproken
wordt over kwaliteit, maar dat er ook kwaliteit geleverd wordt.

Door: R. de Kooker en D. Schaap

Het vervaardigen van prothetische werkstukken gebeurt al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw met polymethylmethacrylaat (PMMA). Maar door de ontwikkeling en verdergaande toepassing van lichaamsvreemde materialen in tandheelkunde en tandtechnische materialen, lijkt het aantal allergische reacties toe te nemen. Een mooi alternatief voor PMMA is het werken met thermoplastische kunststof.

“Vooral oudere collega’s in de tandheelkunde en tandtechniek zullen ze nog wel kennen: de moeizaam geproduceerde gevulkaniseerde rubberen protheses. De opkomst van PMMA vervaardigde protheses was dan ook een verademing”, vertelt Rob Markus, Kwaliteitsmanager Tandtechniek bij Excent. “De kwaliteiten van een PMMA werkstuk waren superieur ten opzichte van de rubberen prothese. Maar ondanks de razendsnelle
ontwikkelingen op het gebied van kunststoffen wordt na zestig jaar het merendeel van de gebitsprotheses nog steeds geproduceerd met producten gebaseerd op een tweecomponenten MMA-PMMA systeem. Het enige verschil met de vorige eeuw is dat het gieten van werkstukken nu de standaard is, waar eerst nog alles geperst werd.”

Allergische reacties
Patiënten met gevoeligheid voor lichaamsvreemde materialen vertonen meer en meer allergische reacties op partiële en volledige PMMA vervaardigde gebitsprotheses. “Het is zaak om voor die situaties op zoek te gaan naar alternatieve technieken. In de afgelopen veertig jaar zijn onder andere lichtuithardende pastasystemen tot magnetronpolymerisatie en van gesloten injectietechniek tot thermoplastische systemen de revue gepasseerd. Vooral die laatste techniek kent vele varianten en mogelijkheden, maar vanwege het flexibele karakter en vaak slechte uitziende kwaliteit van de materialen zijn thermoplastische systemen nooit echt  
“populair geworden in Europa. Terwijl het aantal allergische reacties op thermoplasten aanzienlijk minder is.”

Thermoplasten
Thermoplasten zijn polymeren die door temperatuurverhoging reversibel vloeibaar worden gemaakt. Door thermoplasten in gesmolten toestand in een vorm te brengen, kunnen deze gefixeerd worden na afkoeling.
Rob Markus: “Thermoplasten zijn volledig vrij van restmonomeren, versnellersystemen en stabilisatoren. Bovendien hebben thermoplastische producten altijd een homogene samenstelling en is het consistent tijdens de
verwerking. Daarnaast vormen thermoplastische materialen geen belasting voor de verwerker, wat wel zo prettig is.” De meest gebruikte thermoplastische producten zijn gebaseerd op polyamide. “Polyamiden kenmerken
zich door hun flexibiliteit, taaiheid, hoge breuksterkste, transparantie en hitte en chemische bestendigheid. Zo bieden producten zoals Vertex ThermoSens een uitstekend alternatief voor patienten met een gevoeligheid voor PMMA.”

Excent Tandtechniek Het Groene Hart (voorheen Stolwijk en Gouda) heeft kennis, kunde en materialen in huis om prothetische werkstukken om te zetten in thermoplastische kunststof.
Neem voor vragen over kosten en levertijden van ThermoSens contact op met Ruud Tomberge, bel 0182-519533 of mail r.tomberge@excent.eu.

Abstract : Lezing Francesca Vailati
Door: Drs. E.J.M.A. Royakkers

Erosie kan gedefinieerd worden als het verlies van oppervlakte, veroorzaakt door een chemisch proces van een niet-bacteriële afkomst, meestal gepaard gaande met zuurinwerking.
Als oorzaak spelen intrinsieke factoren hierbij een grote rol zoals vomeren, slokdarm problemen en veelvuldig drinken van zuurhoudende drankjes zoals Coca-cola en energy drinks.


Steeds vaker worden wij als tandarts geconfronteerd met excessieve erosie op jonge leeftijd. Een van de belangrijkste zaken is dit fenomeen op tijd te herkennen en preventieve maatregelen te treffen. Een van de eerste kenmerken van deze aandoening is het verdwijnen van het cingulum van de centrale incisieven, gevolgd door verdere erosie van de dorsale elementen ensupra-eruptie van het front met het ontstaan van een gummy-smile.
In het verleden werden deze casussen vaak opgelost met behulp van multiple endodontische behandelingen, beetverhoging en veel kroon- en brugwerk. Nadeel was het opofferen van veel gezond tandweefsel en voor de vaak jonge patiënt financieel geen haalbare kaart.
Francesca Vailati stelde tijdens haar voordracht een drie stappenplan voor om dit probleem op te lossen via adhesieve techniek en nauwe samenwerking met het laboratorium.

STAP 1 : Aan de hand van studiemodellen wordt eerst het front met
behulp van een wax-up in een ideale positie gebracht. Deze situatie wordt via een silicoonmal en Protemp of Telio overgebracht naar de mond. Depatiënt kan nu de nieuwe situatie beoordelen waarbij de incisale lengte bepalend is.

STAP 2 : De wax-up wordt in het laboratorium uitgebreid naar de dorsale delen en de verticale dimensie ervan wordt verhoogd. Deze nieuwe situatie wordt weer
naar de mond overgebracht via transparante silicoonmallen en verwarmde composiet welke onder cofferdam wordt aangebracht.Deze composiet wordt alleen geappliceerd op de eerste molaren en de premolaren.

STAP 3 : Het maken van palatinale veneers om zo het front weer in de juiste lengte te brengen. In deze stap kan je gemakkelijk nog aanpassing aanbrengen. In een later stadium kunnen porseleinen veneers aangebracht worden in het front met behulp van de sandwichtechniek. De dorsale delen verzorgen we met hulp van onlays uit veldspaat of e-max.

Voordelen van deze techniek is het non-invasieve karakter, waarbij in veel gevallen geen preparatie nodig is. Het vermijden van meerdere endodontische behandelingen is voor veel patiënten een financieel haalbare kaart. Indien men voor deze behandeling het probleem in z’n totaliteit goed wil aanpakken, is het te vergelijken met het bespannen van een tennisracket: als één snaar niet goed gespannen is, kan men niet spelen.

Literatuur:
Classification and Treatment of the Anterior Maxillary Dentition Affected by
Dental Erosion: The ACE Classification
Francesca Vailati
Urs Christopher BelzerUrs Christopher Belzer

Adhäsiv befestigte Full-Mouth-Rehabilitation einer stark erodiertenDentition; Die Three-Step-TechnikTeil 1, 2, 3 Francesca Vailati

Alle artikelen gepubliceerd in The European Journal of Esthetic Dentistry

Drs. Eric Jan Royakkers is als tandarts werkzaam in zijn praktijk Royakkers Tandheelkunde in Maastricht en verzorgt als gastdocent lezingen voor de Excent Educa Club 2011

De tandheelkundige wereld staat aan de vooravond van een revolutie. Met ingang van 1 januari 2012 gelden als experiment voor de duur van maximaal drie jaren vrije tarieven, met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaren. Voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici betekent dit meer dan alleen prijzen bepalen. Kwaliteit waarborgen en het communiceren van tarieven in de praktijk is belangrijker dan ooit om patiënten te behouden.
 
“De vrije tarievenmarkt vraagt om onderscheidend vermogen. Om te kunnen concurreren met andere tandheelkundigen komen ineens nieuwe aspecten van bedrijfsvoering aan het licht, zoals scherpe inkoop en duidelijke marketingcommunicatie.” Aldus Hidde Hoeve, algemeen directeur van Excent Tandtechniek. “Met Excent spelen we hierop in met het 3-lijnenconcept; een keuzeconcept voor tandtechnische restauraties. Hierdoor kunnen tandartsen tegen vrijwel ieder budget tandtechnische oplossingen inkopen. Tegen de optimale prijs/kwaliteit verhouding die u van Excent gewend bent.”

Dentity: marketing in de praktijk
Naast het 3-lijnenconcept heeft Excent nog een ijzer in het vuur als het gaat om de veranderingen in de markt van de mondzorg. Samen met reclame/communicatiebureau Verheul Communicatie uit Alphen aan den Rijn biedt Excent een marketingcommunicatie concept voor tandartspraktijken: Dentity. Hidde Hoeve: “Dentity is marketing in de praktijk. In vier stappen helpen we tandartspraktijken naar een succesvolle marketingstrategie, waarmee u uiteraard voldoet aan de wettelijke eisen rondom de vrije prijsvorming.” Zo is het vanaf 1 januari 2012 verplicht voor tandartspraktijken om een prestatielijst van tandheelkundige behandelingen met prijslijst duidelijk op de praktijkwebsite en in de praktijk te communiceren. “Het gaat om duidelijke communicatie, begrijpelijke offertes en facturen, patiënten voorafgaand aan en na afloop van behandelingen informeren. Dentity helpt tandartspraktijken aan de wettelijke eisen te voldoen en meer: met een sterke communicatiestrategie kunt u uw praktijk positioneren een duidelijke boodschap afgeven waarom patiënten, behalve voor de scherpe tarieven, nog steeds voor uw praktijk moeten kiezen.”

Wilt u meer weten over de vrije tarieven in de mondzorg en wat Excent voor u kan betekenen?
Bezoek www.excent.eu/3-lijnenconcept of
ga naar www.dentity.nl

‘Ideaal bij ruimtegebrek, minder reparaties’

Bij het vervaardigen van een overkappingsprothese op natuurlijke elementen en/of implantaten zijn er vaak ruimte problemen ter hoogte van de attachments. Er moet dikwijls gekozen worden voor een ander attachment omdat anders het gevaar van breuk te groot is (Brewer en Morrow 1980). Een ander nadeel van te weinig ruimte is dat er afgewerkt moet worden met een dunne kunstharslaag, met het gevolg van doorschemeren van het attachment en later beuk van de kunsthars.

Problemen in het nazorgtraject beperken zich tot de attachments en de kunsthars. Overkappingsprothesen worden over het algemeen als dento-/implanto-mucosaal gedragen constructies gemaakt. Alle krachten die op de prothese worden uitgeoefend zullen daardoor op de mucosa en op de implantaten/natuurlijke elementen worden doorgevoerd. Genoemde problemen uiten zich met name in breuk of retentieverlies van de attachments en later in breuk van de kunsthars. Retentieverlies bij de attachments is relatief eenvoudig op te lossen bij de juiste keuze van het attachment in de juiste casus. Activeren van metalen clips en/op drukknoppen gaat relatief eenvoudig. Fracturen van attachments en breuk van de kunsthars liggen wat gecompliceerder. Allereerst gaan we ervan uit dat in een situatie waarbij er sprake is van breuk van attachment en breuk van kunsthars er andere oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen. We laten deze buiten beschouwing, ervan uitgaande dat we hier te maken hebben met lege artis uitgevoerde behandeling en dat andere oplossingen zoals daar zijn rebasing of relining inmiddels zijn uitgevoerd.

Breuken
Breuk van de kunsthars is een veel voorkomend probleem met name bij de overkappingsprothese op natuurlijke elementen, als gevolg van te weinig intermaxillaire ruimte en/of een ‘te hoog’ vervaardigde suprastructuur. Bij een overkappingsprothese op implantaten zien we fractuur van de kunsthars met name distaal van de suprastructuren en/of linguaal in het onderfront. Vaak wordt daar een versterking aangebracht die moet voorkomen dat er breuk optreedt. Bij een overkappingsprothese op natuurlijke elementen is daar bijna helemaal geen ruimte meer voor en kiest men vaak voor het zeer dun uitwerken van de kunsthars om zo esthetisch nog een acceptabel resultaat te behalen (zie afbeelding). Juist op deze dun uitgewerkte plaatsen, omdat de huidige kunstharsen daarvoor niet geschikt zijn, breekt de prothese. Om dit soort problemen te voorkomen zou Vertex™ Implacryl een oplossing kunnen zijn. Uit de literatuur blijkt dat er diverse oplossingen zijn bedacht voor bovenstaande problemen. Er is geprobeerd deze problemen te voorkomen middels het maken van zachte bases in prothesen (Kiat-Amnuay et al, Journal of Prosthetic Dentistry 1999, Cain en Mitchell, International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 1998). Er zijn ook nog wat andere behandelingen uitgevoerd om breuk van kunsthars te voorkomen. Er is zelfs gebruik gemaakt van een flexibele cast, zodat je met je kunsthars beter uit de voeten zou kunnen. (Boberick en Wyke, Journal of Prosthetic Dentistry 1999).

Regelmatige controle
Het nadeel van deze zachte basismaterialen in een overkappingsprothese is dat de zachte basis weer loslaat van de harde kunsthars. De buigzaamheid in dit materiaal van de zachte basis gaf het voordeel van het opvangen van de kauw- en andere krachten in de mond. De studie van Kiat-Amnuay gaf aan dat op siliconen gebaseerde bases meer retentief zijn dan de kunsthars-zachte-basismaterialen. Hetgeen inhoudt dat de voorkeur uitgaat naar gebruik van een siliconenbasis-kunsthars, als je kiest voor een zachte basis en om bovenstaande problematiek te vermijden. Echter, zoals gezegd, kwamen er weer andere problemen aan het licht of zijn er de bekende problemen met zachte-basis-materialen. Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Walton en Ruse, gepubliceerd in het Journal of Prosthetic Dentistry in 1995, is dat problemen met kunsthars en suprastructuren bij overkappingsprothesen meer te verwachten zijn als gevolg van functionele of parafunctionele krachten dan het in- en uitnemen, op lange termijn gezien. Hetgeen inhoudt dat regelmatige controle van overkappingsprothesen op natuurlijke elementen, dan wel implantaten, absoluut noodzakelijk is. 

Stevig en toch flexibel
Een ander belangrijk aspect met het oog op de mandibulaire overkappingsprothese op implantaten is de deformatie van de mandibula. Een belangrijk onderzoek van Hobkirk et al, Journal of Prosthetic Dentistry 1998, geeft aan dat de mandibulaire deformatie een significante invloed heeft op de krachtendistributie in de overkappingsprothese, gerelateerd aan de abutments en de wortels en/of implantaten. Hetgeen inhoudt dat in het geval van een overkappingsprothese, die volledig uit kunsthars is vervaardigd en dentomucosaal wordt gedragen, er toch een vorm van flexibiliteit in de kunsthars aanwezig moet zijn om deze deformatie te kunnen pareren. Verder zijn er in de literatuur diverse onderzoeken gedaan naar stressdistributie op de metaalconstructie, vervaardigd met porselein en kunsthars. De conclusie die daaruit getrokken moet worden is dat het niet zozeer uitmaakt welk materiaal er gebruikt wordt met het oog op krachten op natuurlijke wortels en/of implantaten. Niet-significante verschillen worden daar gevonden, hetgeen verklaart waarom er niet altijd een versterking noodzakelijk is bij een overkappingsprothese. De overkapppingsprothese op implantaten kan vervaardigd worden met of zonder infrastructuur (zie afbeelding) met name drukknoppen, magneten en staaf/hulsconstructies hebben vaak een ruimteprobleem. Dit kan opgelost worden met een steviger materiaal wat toch enige flexibiliteit heeft: Vertex™ Implacryl.

VERTEX™ IMPLACRYL
Vertex Implacryl is een extra sterke kunststof ontwikkeld voor de vervaardiging van volledige en partiële gebitsprothesen, en met name voor implantaatgedragen gebitsprothesen. Aan de kunststof van deze gebitsprothesen worden hogere eisen gesteld door de dunne en dus vaak zwakke plekken rondom het implantaat of attachment. Vertex™ Implacryl is een high impact materiaal met een slagvastheid die ruim 50% hoger ligt dan conventionele kunststoffen, waardoor de breukgevoeligheid enorm afneemt. Door de hogere sterkte van het materiaal neemt de noodzaak tot reparatie af. Vertex™ Implacryl in combinatie met Acrylic Stain geeft u de mogelijkheid om voor iedere patiënt een esthetische en verantwoorde gebitsprothese te vervaardigen. Vertex™ Implacryl is een cadmiumvrije kunststof en heetpolymeriserend.

Meer informatie?  

Bezoek de website http://www.vertex-dental.com

Een optimale afdruk is een van de pijlers van degelijk kroon- en brugwerk. Toch is het niet altijd een eenvoudig onderdeel van de procedure. Uit studies is gebleken dat de kwaliteit van de afdruk niet altijd goed is. 85-90% van de afdrukken hebben “foutjes”. De ene crucialer dan de andere. Een hulpmiddel om afdrukken te verbeteren is het individualiseren van de lepel. Dit kost iets meer tijd maar leidt tot uitstekende resultaten.
 
De individuele lepel
Dit is mogelijk met een standaard metalen rimlock lepel. Voor deze techniek heeft u een afdruk materiaal nodig waar naast het lepel materiaal en het spuitmateriaal ook een putty aanwezig is. Een goed voorbeeld is Aquasil Ultra van Dentsply.
Als de putty is gemengd kunt u de randen en eventueel het palatum van de lepel opbouwen. Plaats de lepel in de mond en laat de putty hard worden. Imprints van de elementen worden verwijderd. Vervolgens wordt de lepel gevuld en omspuit u de elementen. Tevens alle occlusale vlakken en incisale randen van de niet geprepareerde elementen. Door de verbeterde pasvorm van de lepel is de kans kleiner dat het afdrukmateriaal wegvloeit waardoor luchtbellen of onnauwkeurigheden kunnen ontstaan.

Na de uithardingstijd wordt de lepel uit de mond verwijderd.

Meer informatie?  

Neem contact op met Rob Markus
Tel. 0800-3300000
Email r.markus@excent.eu
Of bezoek website http://www.excent.eu/contactformulier/

Drs. Martijn Moolenaar is tandarts/implantoloog, prosthodontist en eigenaar van het Dental Design Center in Blaricum. Als gastdocent verzorgt hij de lezing “Optimizing soft tissue esthetics around implants” voor de Excent Educa Club 2011

Hoewel in de tandheelkundige wereld bijna alle patiëntinformatie digitaal is, bestaat de communicatie tussen tandarts en tandtechnisch laboratorium nog veelal uit handgeschreven opdrachtbonnen en opgekrabbelde aantekeningen bij afdrukken. Maar niet voor lang meer, als het aan Vertimart en Excent ligt.

“Automatisering in de tandheelkunde is niets nieuws, bijna alle tandheelkundigen werken digitaal als het gaat om patiënten informatie. En de meesten gebruiken daarvoor ons softwarepakket Exquise. Des te vreemder vonden wij het eigenlijk dat tandtechnici en tandarts nog communiceren via papier.” Aan het woord is Pieter Schram, directeur van Vertimart, dat sinds 1990 automatiseringsleverancier voor de dentale wereld is. Joost Querido, eveneens van Vertimart, haakt hierop in: “De automatisering voor tandtechnici en laboratoria is er wel, maar de koppeling met de tandheelkundige wereld ontbrak. Nu niet meer.” In samenwerking met Excent introduceert Vertimart de ‘Digitale opdrachtbon’. Een koppeling tussen automatiseringsystemen, waardoor digitale communicatie tussen tandheelkundige en tandtechnici mogelijk is. Tom Huigen van Excent is enorm blij met deze ontwikkeling: “Dit past helemaal bij onze visie van zorgeloze tandtechniek, zo kunnen tandartsen en technici optimaal nauwkeurig samenwerken.” Samen met Annette van Wijk heeft hij de digitale opdrachtbon bij de 24 vestigingen van Excent Tandtechniek geïmplementeerd. “We zijn net klaar met een serie van acht roadshows over de digitale opdrachtbon. Meer dan 350 geïnteresseerde tandheelkundigen hebben al enthousiast gereageerd op deze ontwikkeling.”

Niet meer overschrijven
Dat is ook niet vreemd: de koppeling tussen automatiseringsystemen is een logische stap in de digitalisering van de tandheelkundige wereld. Joost Querido: “Met een druk op de knop vult een tandheelkundige nu een opdrachtbon in en verstuurt deze naar het laboratorium.” Pieter Schram: “Overschrijven van het beeldscherm behoort voorgoed tot het verleden. Geloof me, dat gebeurde!” Annette van Wijk kan dat bevestigen. “Ja en dan kon vaak de tandtechnicus de gegevens van papier opnieuw invoeren in het eigen systeem op de computer. De kans op ontbrekende variabelen,
onnauwkeurig invoeren of fouten bij het overnemen van gegevens was aanzienlijk. Nu de digitale opdrachtbon er is, kunnen we exacter werken en komen we niet voor verrassingen te staan. Het maakt tandtechniek voorspelbaarder.” Het accurate systeem heeft nog meer voordelen boven de papieren versie. “Aan tandtechnische werkstukken en restauraties hangt een levertijd. De digitale opdrachten komen direct in ons planningsysteem terecht. Bovendien kan een tandarts desgewenst met meerdere Excent laboratoria samenwerken.” Tom Huigen: “Zo kan een tandheelkundige bijvoorbeeld voor orthodontie direct opdrachten naar Laboratorium Bosboom sturen en voor hoogwaardige esthetische restauraties samenwerken met Oral Design Center Holland.”

Vakmanschap en mensenwerk
Het klinkt ideaal, maar niet iedere tandheelkundige werkt met de software van Vertimart. Joost Querido: “De digitale opdrachtbon hoeft ook niet per se op software van Vertimart aan te sluiten. We hebben de koppeling zo ontworpen, dat deze ook kan communiceren met andere systemen. Zo is het mogelijk om allerlei data, bijvoorbeeld met betrekking tot digitale kleurbepaling, te koppelen aan de opdrachtbon.” De digitale opdrachtbon bevat een werkstukkenbibliotheek waarin de tandarts werkelijk alles op tandtechnisch gebied kan bestellen. De keuzes die worden gemaakt, blijven opgeslagen in het systeem en zo altijd traceerbaar. “We kunnen heel ver gaan met de standaardisering van de digitale opdrachtbon, maar specifieke wensen van tandheelkundigen blijven altijd mogelijk,” zegt Tom Huigen. “Tandheelkunde blijft tenslotte mensenwerk.”

Meer weten over de digitale opdrachtbon?
Bel 0800-3300000,
Stuur een e-mail naar info@excent.eu of
kijk op onze website

Masterclass Tandheelkunde van Catan

Catan, School of Excellence, verzorgt een unieke Masterclass Tandheelkunde. Een opleiding bedrijfskunde compleet op maat gemaakt voor tandartsen, die precies één jaar duurt. Tijdens deze Masterclass, die gericht is op de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, leren tandartsen alles over hun eigen ideale en succesvolle onderneming. Daarnaast is er zorgvuldige begeleiding bij de uitvoering van hun plannen in de praktijk.

Trainer Rolf van Mierlo (48) vertelt: “Als je als afgestudeerd tandarts van de universiteit komt, ben je technisch functioneel vaardig om het vak succesvol uit te oefenen. Maar dat maakt je nog geen succesvolle ondernemer.” Trainer Nico Bezuur (53) vult hem aan: “Veel bedrijfsinformatie en ook bedrijfsgeheimen zijn op de universiteit niet bekend. Daarom komt in de Masterclass werkelijk alles rondom bedrijfskunde in de tandartspraktijk aan bod.” Dit was voor Rolf van Mierlo en Nico Bezuur één van de redenen om in 2001 het kennis-en trainingsinstituut Catan op te richten, waarmee zij jaarlijks de Masterclass Tandheelkunde verzorgen. Beide trainers komen zelf uit de tandheelkunde en hebben ruim 25 jaar ervaring. Rolf van Mierlo is één van de eigenaren van M2 tandartsen, met praktijken in Oegstgeest, Leiden en Voorburg; Nico Bezuur maakt deel uit van de Amsterdamse maatschap Qyom Tandartsengroep. Nico Bezuur: “Dankzij die praktijkervaring hebben wij veel kennis over bedrijfsconcepten en organisatiesystemen. Nog steeds gebruiken wij onze eigen praktijken als een soort laboratorium voor nieuwe bedrijfsmodellen. We testen daar uit wat wel en wat niet werkt.” Rolf van Mierlo: “We houden ook zeker niet vast aan één systeem. Ik denk dat we wel tegen de veertig modellen hebben voor tandartspraktijken, van klassiek tot hypermoderne bedrijfsvoering.”

Maatwerk
Door te werken met die grote diversiteit aan modellen kan Catan tijdens de Masterclass Tandheelkunde maatwerk leveren. Rolf van Mierlo: “We kiezen niet direct een model, omdat een tandarts dat wil. Nee, daar gaat eerst een compleet onderzoek aan vooraf. Tijdens die analytische fase vragen we tandartsen waar ze goed en slecht in zijn, waar zij zelf kansen zien en wat bedreigingen zijn. Maar ook waar ze kracht van krijgen of waar ze juist een hekel aan hebben. Het is nodig dat tandartsen leren buiten hun bestaande kaders te denken om er nog meer een bijzondere praktijk van te maken. Dat kan alleen als je duidelijk voor ogen hebt wat je precies wilt.” Een gedegen plan opstellen is dus goed en ook leuk om te doen, maar dan? Nico Bezuur: “Dan begint het echte maatwerk, want bij Catan helpen we ook bij de uitvoering van het plan. We komen tandartsen letterlijk coachen op de werkvloer, want dáár moet het gebeuren. Daar loop je tegen problemen aan, die je in de analytische fase over het hoofd gezien hebt.” Rolf van Mierlo haakt hierop in. “Kijk, in de Masterclass hebben we groepsbijeenkomsten waarbij we kennis uitwisselen. Wij zijn echter zeer gefocust op het concrete resultaat. Veel mensen weten wat ze moeten doen maar weinig mensen doen wat ze weten. Het belangrijkste voor ons en onze cursisten is hoe die kennis te interpreteren en doorvertalen naar hun werkvloer. Want dáár kun je het verschil maken tussen een goede en een excellente onderneming. Wij nemen de tijd om tandartsen in de praktijk bij te sturen. Zo leer je uiteindelijk zelfstandig keuzes te maken in je bedrijf.” Een soort ‘Herrie in de tandartspraktijk’, vrij vertaald naar tv-kok Herman den Blijker’s ‘Herrie in de keuken’? Nico Bezuur en Rolf van Mierlo moeten daar even om lachen, maar dan blijkt dat die vergelijking nog niet eens zo gek is. “Wij zijn ook niet aangenomen om tandartsen te vertellen hoe goed ze het allemaal doen, maar juist hoe het beter kan. Dat zie je in het tv-programma van Den Blijker ook terug bij de chef-koks. En je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”

Out-of-the-box
De Masterclass Tandheelkunde van Catan vindt dus plaats bij de tandartsen in de eigen praktijk, maar er zijn ook groepsbijeenkomsten in het eigen trainingscentrum De Hamermolen in Ugchelen. Nico Bezuur: “De groep bestaat uit maximaal 20 cursisten die hier op het trainingscentrum samenkomen in een inspirerende omgeving. De training die we hier geven is geen college van negen tot vijf. We maken gebruik van verrassende werkvormen en doen er alles aan om cursisten uit te dagen en ze een goede ervaring te geven. Want uit inzichten gecombineerd met een goede ervaring ontstaat de beste verankering: zodat je het nooit meer vergeet.” Tijdens de cursus ontdekken tandartsen vaak hoe veel leuker de tandartspraktijk kan zijn door het inbrengen van inspirerende en innovatieve bedrijfsmodellen. Rolf van Mierlo: “Bijvoorbeeld wanneer een tandarts die een traditionele praktijk heeft overgenomen erachter komt dat hij er zelf een moderne draai aan kan geven door te verbouwen of een nieuwe huisstijl aan te nemen. Maar ook wanneer een tandarts die tegen een burnout aanloopt erachter komt dat hij of zij sommige taken gerust aan het team kan overlaten of leert beter met zijn of haar tijd om te gaan.” Nico Bezuur: “Tijdens de Masterclass gaan cursisten écht out-of-the-box. Echter, een tandarts kan niet alleen maar met bedrijfsvoering bezig zijn. Soms moet je ook gewoon weer even terug naar de mond. We moeten niet vergeten dat een excellent bedrijf ook is gefundeerd op ‘state of the art’ tandheelkunde. In die zin kun je onze begeleiding ook zien als een goede visitatie op kwaliteit.” De reacties van de cursisten die de Masterclass Tandheelkunde met succes hebben afgerond liegen er niet om: stuk voor stuk zijn ze razend enthousiast over de aanpak van Catan. Nico Bezuur: “Onze eigen ervaringen met trainingen van verschillende opleidingen was dat het altijd erg interessant was, maar dat je na het weekend de meeste opgedane kennis alweer kwijt was. Daarom kiezen Rolf en ik bewust voor die opvolging op de werkvloer en dat werkt! We zijn echt een sparringpartner geworden voor veel tandartsen. En waarom zou je als tandarts ook niet om bedrijfskundig advies mogen vragen?” Rolf van Mierlo: “Het is onze missie om tandartsen te begeleiden naar een excellente praktijk. Dat kan vaak heel snel gaan en dat maakt het zo ontzettend leuk. Er is altijd wel iets te verbeteren, maar als je niet het risico durft te nemen, kom je ook niet verder. We blijven ook na de Masterclass in contact met iedereen om blijvend succes te waarborgen. Inmiddels hebben we 120 praktijken excellent leren ondernemen en het leuke is dat ze ons nu ook vaak verrassen met nieuwe inzichten en creatieve vormen van ondernemen. Zo komt de cirkel ook weer bij ons terug en zijn we onderdeel van de meest inspirerende denktank van Nederland.”

Catan en Excent
Dit jaar gaat Catan een samenwerking aan met Excent Tandtechniek. Dat begint met een training voor de vestigingsmanagers van de tandtechnische laboratoria. Vervolgens geeft Excent een beurs aan hun klanten voor het volgen van de Masterclass Tandheelkunde bij Catan. Rolf van Mierlo: “De moderne visie van Excent sluit goed aan bij die van ons. Want gaat het met de cliënt goed, dan gaat het met ons goed. Met deze samenwerking gaat onze gezamenlijke dienstverlening ook verder. Je ziet, er is altijd ruimte voor verbetering.”

Interesse? Kijk voor meer informatie op www.catan.biz


Trainers Nico Bezuur en Rolf van Mierlo geven diverse opleidingen en trainingen bij Catan, School of Excellence en verzorgen het congres “Vrije tarieven: duik in de diepte“

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes