Header image

Last week, Fox News, the LA Times, the San Francisco Chronicle, the Huffington Post, Yahoo! News, MSN and the New York Post all covered a story about a dentist who took revenge on her ex-boyfriend when he arrived at her dental office for a check-up.

betfair casino bonus terms and conditionsAccording to the news outlets, jilted Polish dentist Anna Mackowiak put her ex-boyfriend Marek Olszewski under anesthesia and then pulled out all of his teeth. He awoke with his mouth bandaged shut and didn’t realize that he was toothless until he got      home and looked in a mirror.

The story included quotes from Olszewski who revealed that he was dumped by his girlfriend (the one that he had left Mackowiak for) because she couldn’t be with man without teeth.

It was a disturbing, oddly comic and just plain bizarre slice of human life. Problem was… nothing about it was true. Amazingly, the only news source to actually fact check the story was MSNBC.com.

They contacted the police department in Wroclaw, Poland where the incident had apparently taken place. The police had no records of the crime. Then they went to Poland’s Chamber of Physicians and Dentists which handles disciplinary matters. Again, there were no records of the case.

Turns out, the entire story can be traced back to an article in an online edition of Britain’s Daily Mail newspaper. Before the article was taken down, it appeared under the byline of staff reporter Simon Tomlinson.

 

When MSNBC contacted Tomlinson, he said he didn’t know where the story came from either. He says that the piece originated from the Daily Mail Foreign Service which is really just a conglomeration of news agencies. And which of these agencies sent the piece? Tomlinson’s news desk has no idea.

We’ll probably never find out who slipped this piece of imaginative fiction into the news. What we have found, however, is that even the most reputable news sources can be mistaken and print outright false information. In democratic societies, journalism is a necessary mechanism for ensuring accountability of leaders and lawmakers.

Though running a false story about a vengeful dentist isn’t a threat to democracy, the lack of journalistic integrity might be. If we can’t trust our journalists to get this story right, what else can’t we trust them to report on?

Door R. de Kooker.

Excent Quality System en ISO 9001 certificering zorgen voor waarborging.

Excent Tandtechniek biedt tandheelkundigen meer dan alleen kwalitatief hoogwaardige
restauraties.
Klantgerichte oplossingen zoals goede digitale werkstukregistraties en
de traceerbaarheid van restauraties is te vinden bij de bijna dertig Excent laboratoria.
Op kennisgebied dragen de bijeenkomsten van de Excent Educa Club – vaak goed voor
meerdere KRT-punten – een steentje bij.

Ook intern bij Excent zijn er opleidingstrajecten en duidelijk gestructureerde processen.
Officemanager Maria Schmeets van het Excent Service Center in Gouda licht deze processen toe:
 “Onze werkwijze staat geregistreerd in het Excent Quality System (EQS).
Dit is om te waarborgen dat bij alle Excent vestigingen volgens dezelfde
procedures wordt gewerkt. Zo klinkt onze missie ‘helpende handen voor mooie tanden’
overal door, zowel op managementniveau als bij marketing, communicatie, inkoop en in onze
uitvoerende tandtechnische taken.” Om kwaliteit te waarborgen draait het EQS om het
‘Wiel van succes’. Hierin staan de waarden van Excent uiteengezet. Klantgericht werken is
daarbij een speerpunt. Maria: “In mei van dit jaar zullen we een klanttevredenheidsonderzoek
uitvoeren. Een belangrijk moment om van onze klanten en relaties te horen waar we onszelf
kunnen verbeteren.

ISO 9001 gecertificeerd
Excent werkt met het oog op de toekomst,zeker nu de digitalisering en de CAD/CAM
ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. “Zaken die gecentraliseerd geregeld kunnen
worden, doen we vanuit het Excent Service Center in Gouda.
Natuurlijk is iedere vestiging zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk
dat zij met zorg maken voor hun klanten.
Zij zorgen voor goede ingangs- en uitgangscontrole. Voordat men start met een werkstuk
wordt gecheckt of alle informatie compleet is om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Is het
werkstuk klaar dan wordt door de eindcontroleur in het laboratorium bekeken of het werkstuk
ook aan de wensen en instructies voldoet.
Deze eindcontrole waarborgt de constante kwaliteit van alle tandtechnische werkstukken waar de
tandarts en patiënt recht op heeft.”
Inmiddels is het EQS getoetst aan de kwaliteitsmanagementeisen van de NEN-EN-ISO 9001 certificering.
Hiertoe heeft de  onafhankelijke certificering instantie TÜV Nederland begin februari bij het
Excent Service Center en de Excent laboratoria een audit gedaan.
Excent Tandtechniek mag zich nu officieel ISO 9001 gecertificeerd noemen. Door deze
internationale erkenning kunnen alle relaties van Excent er vanuit gaan dat er niet alleen gesproken
wordt over kwaliteit, maar dat er ook kwaliteit geleverd wordt.

Door: R. de Kooker en D. Schaap

Het vervaardigen van prothetische werkstukken gebeurt al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw met polymethylmethacrylaat (PMMA). Maar door de ontwikkeling en verdergaande toepassing van lichaamsvreemde materialen in tandheelkunde en tandtechnische materialen, lijkt het aantal allergische reacties toe te nemen. Een mooi alternatief voor PMMA is het werken met thermoplastische kunststof.

“Vooral oudere collega’s in de tandheelkunde en tandtechniek zullen ze nog wel kennen: de moeizaam geproduceerde gevulkaniseerde rubberen protheses. De opkomst van PMMA vervaardigde protheses was dan ook een verademing”, vertelt Rob Markus, Kwaliteitsmanager Tandtechniek bij Excent. “De kwaliteiten van een PMMA werkstuk waren superieur ten opzichte van de rubberen prothese. Maar ondanks de razendsnelle
ontwikkelingen op het gebied van kunststoffen wordt na zestig jaar het merendeel van de gebitsprotheses nog steeds geproduceerd met producten gebaseerd op een tweecomponenten MMA-PMMA systeem. Het enige verschil met de vorige eeuw is dat het gieten van werkstukken nu de standaard is, waar eerst nog alles geperst werd.”

Allergische reacties
Patiënten met gevoeligheid voor lichaamsvreemde materialen vertonen meer en meer allergische reacties op partiële en volledige PMMA vervaardigde gebitsprotheses. “Het is zaak om voor die situaties op zoek te gaan naar alternatieve technieken. In de afgelopen veertig jaar zijn onder andere lichtuithardende pastasystemen tot magnetronpolymerisatie en van gesloten injectietechniek tot thermoplastische systemen de revue gepasseerd. Vooral die laatste techniek kent vele varianten en mogelijkheden, maar vanwege het flexibele karakter en vaak slechte uitziende kwaliteit van de materialen zijn thermoplastische systemen nooit echt  
“populair geworden in Europa. Terwijl het aantal allergische reacties op thermoplasten aanzienlijk minder is.”

Thermoplasten
Thermoplasten zijn polymeren die door temperatuurverhoging reversibel vloeibaar worden gemaakt. Door thermoplasten in gesmolten toestand in een vorm te brengen, kunnen deze gefixeerd worden na afkoeling.
Rob Markus: “Thermoplasten zijn volledig vrij van restmonomeren, versnellersystemen en stabilisatoren. Bovendien hebben thermoplastische producten altijd een homogene samenstelling en is het consistent tijdens de
verwerking. Daarnaast vormen thermoplastische materialen geen belasting voor de verwerker, wat wel zo prettig is.” De meest gebruikte thermoplastische producten zijn gebaseerd op polyamide. “Polyamiden kenmerken
zich door hun flexibiliteit, taaiheid, hoge breuksterkste, transparantie en hitte en chemische bestendigheid. Zo bieden producten zoals Vertex ThermoSens een uitstekend alternatief voor patienten met een gevoeligheid voor PMMA.”

Excent Tandtechniek Het Groene Hart (voorheen Stolwijk en Gouda) heeft kennis, kunde en materialen in huis om prothetische werkstukken om te zetten in thermoplastische kunststof.
Neem voor vragen over kosten en levertijden van ThermoSens contact op met Ruud Tomberge, bel 0182-519533 of mail r.tomberge@excent.eu.

Abstract : Lezing Francesca Vailati
Door: Drs. E.J.M.A. Royakkers

Erosie kan gedefinieerd worden als het verlies van oppervlakte, veroorzaakt door een chemisch proces van een niet-bacteriële afkomst, meestal gepaard gaande met zuurinwerking.
Als oorzaak spelen intrinsieke factoren hierbij een grote rol zoals vomeren, slokdarm problemen en veelvuldig drinken van zuurhoudende drankjes zoals Coca-cola en energy drinks.


Steeds vaker worden wij als tandarts geconfronteerd met excessieve erosie op jonge leeftijd. Een van de belangrijkste zaken is dit fenomeen op tijd te herkennen en preventieve maatregelen te treffen. Een van de eerste kenmerken van deze aandoening is het verdwijnen van het cingulum van de centrale incisieven, gevolgd door verdere erosie van de dorsale elementen ensupra-eruptie van het front met het ontstaan van een gummy-smile.
In het verleden werden deze casussen vaak opgelost met behulp van multiple endodontische behandelingen, beetverhoging en veel kroon- en brugwerk. Nadeel was het opofferen van veel gezond tandweefsel en voor de vaak jonge patiënt financieel geen haalbare kaart.
Francesca Vailati stelde tijdens haar voordracht een drie stappenplan voor om dit probleem op te lossen via adhesieve techniek en nauwe samenwerking met het laboratorium.

STAP 1 : Aan de hand van studiemodellen wordt eerst het front met
behulp van een wax-up in een ideale positie gebracht. Deze situatie wordt via een silicoonmal en Protemp of Telio overgebracht naar de mond. Depatiënt kan nu de nieuwe situatie beoordelen waarbij de incisale lengte bepalend is.

STAP 2 : De wax-up wordt in het laboratorium uitgebreid naar de dorsale delen en de verticale dimensie ervan wordt verhoogd. Deze nieuwe situatie wordt weer
naar de mond overgebracht via transparante silicoonmallen en verwarmde composiet welke onder cofferdam wordt aangebracht.Deze composiet wordt alleen geappliceerd op de eerste molaren en de premolaren.

STAP 3 : Het maken van palatinale veneers om zo het front weer in de juiste lengte te brengen. In deze stap kan je gemakkelijk nog aanpassing aanbrengen. In een later stadium kunnen porseleinen veneers aangebracht worden in het front met behulp van de sandwichtechniek. De dorsale delen verzorgen we met hulp van onlays uit veldspaat of e-max.

Voordelen van deze techniek is het non-invasieve karakter, waarbij in veel gevallen geen preparatie nodig is. Het vermijden van meerdere endodontische behandelingen is voor veel patiënten een financieel haalbare kaart. Indien men voor deze behandeling het probleem in z’n totaliteit goed wil aanpakken, is het te vergelijken met het bespannen van een tennisracket: als één snaar niet goed gespannen is, kan men niet spelen.

Literatuur:
Classification and Treatment of the Anterior Maxillary Dentition Affected by
Dental Erosion: The ACE Classification
Francesca Vailati
Urs Christopher BelzerUrs Christopher Belzer

Adhäsiv befestigte Full-Mouth-Rehabilitation einer stark erodiertenDentition; Die Three-Step-TechnikTeil 1, 2, 3 Francesca Vailati

Alle artikelen gepubliceerd in The European Journal of Esthetic Dentistry

Drs. Eric Jan Royakkers is als tandarts werkzaam in zijn praktijk Royakkers Tandheelkunde in Maastricht en verzorgt als gastdocent lezingen voor de Excent Educa Club 2011

De tandheelkundige wereld staat aan de vooravond van een revolutie. Met ingang van 1 januari 2012 gelden als experiment voor de duur van maximaal drie jaren vrije tarieven, met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaren. Voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici betekent dit meer dan alleen prijzen bepalen. Kwaliteit waarborgen en het communiceren van tarieven in de praktijk is belangrijker dan ooit om patiënten te behouden.
 
“De vrije tarievenmarkt vraagt om onderscheidend vermogen. Om te kunnen concurreren met andere tandheelkundigen komen ineens nieuwe aspecten van bedrijfsvoering aan het licht, zoals scherpe inkoop en duidelijke marketingcommunicatie.” Aldus Hidde Hoeve, algemeen directeur van Excent Tandtechniek. “Met Excent spelen we hierop in met het 3-lijnenconcept; een keuzeconcept voor tandtechnische restauraties. Hierdoor kunnen tandartsen tegen vrijwel ieder budget tandtechnische oplossingen inkopen. Tegen de optimale prijs/kwaliteit verhouding die u van Excent gewend bent.”

Dentity: marketing in de praktijk
Naast het 3-lijnenconcept heeft Excent nog een ijzer in het vuur als het gaat om de veranderingen in de markt van de mondzorg. Samen met reclame/communicatiebureau Verheul Communicatie uit Alphen aan den Rijn biedt Excent een marketingcommunicatie concept voor tandartspraktijken: Dentity. Hidde Hoeve: “Dentity is marketing in de praktijk. In vier stappen helpen we tandartspraktijken naar een succesvolle marketingstrategie, waarmee u uiteraard voldoet aan de wettelijke eisen rondom de vrije prijsvorming.” Zo is het vanaf 1 januari 2012 verplicht voor tandartspraktijken om een prestatielijst van tandheelkundige behandelingen met prijslijst duidelijk op de praktijkwebsite en in de praktijk te communiceren. “Het gaat om duidelijke communicatie, begrijpelijke offertes en facturen, patiënten voorafgaand aan en na afloop van behandelingen informeren. Dentity helpt tandartspraktijken aan de wettelijke eisen te voldoen en meer: met een sterke communicatiestrategie kunt u uw praktijk positioneren een duidelijke boodschap afgeven waarom patiënten, behalve voor de scherpe tarieven, nog steeds voor uw praktijk moeten kiezen.”

Wilt u meer weten over de vrije tarieven in de mondzorg en wat Excent voor u kan betekenen?
Bezoek www.excent.eu/3-lijnenconcept of
ga naar www.dentity.nl

Hoewel in de tandheelkundige wereld bijna alle patiëntinformatie digitaal is, bestaat de communicatie tussen tandarts en tandtechnisch laboratorium nog veelal uit handgeschreven opdrachtbonnen en opgekrabbelde aantekeningen bij afdrukken. Maar niet voor lang meer, als het aan Vertimart en Excent ligt.

“Automatisering in de tandheelkunde is niets nieuws, bijna alle tandheelkundigen werken digitaal als het gaat om patiënten informatie. En de meesten gebruiken daarvoor ons softwarepakket Exquise. Des te vreemder vonden wij het eigenlijk dat tandtechnici en tandarts nog communiceren via papier.” Aan het woord is Pieter Schram, directeur van Vertimart, dat sinds 1990 automatiseringsleverancier voor de dentale wereld is. Joost Querido, eveneens van Vertimart, haakt hierop in: “De automatisering voor tandtechnici en laboratoria is er wel, maar de koppeling met de tandheelkundige wereld ontbrak. Nu niet meer.” In samenwerking met Excent introduceert Vertimart de ‘Digitale opdrachtbon’. Een koppeling tussen automatiseringsystemen, waardoor digitale communicatie tussen tandheelkundige en tandtechnici mogelijk is. Tom Huigen van Excent is enorm blij met deze ontwikkeling: “Dit past helemaal bij onze visie van zorgeloze tandtechniek, zo kunnen tandartsen en technici optimaal nauwkeurig samenwerken.” Samen met Annette van Wijk heeft hij de digitale opdrachtbon bij de 24 vestigingen van Excent Tandtechniek geïmplementeerd. “We zijn net klaar met een serie van acht roadshows over de digitale opdrachtbon. Meer dan 350 geïnteresseerde tandheelkundigen hebben al enthousiast gereageerd op deze ontwikkeling.”

Niet meer overschrijven
Dat is ook niet vreemd: de koppeling tussen automatiseringsystemen is een logische stap in de digitalisering van de tandheelkundige wereld. Joost Querido: “Met een druk op de knop vult een tandheelkundige nu een opdrachtbon in en verstuurt deze naar het laboratorium.” Pieter Schram: “Overschrijven van het beeldscherm behoort voorgoed tot het verleden. Geloof me, dat gebeurde!” Annette van Wijk kan dat bevestigen. “Ja en dan kon vaak de tandtechnicus de gegevens van papier opnieuw invoeren in het eigen systeem op de computer. De kans op ontbrekende variabelen,
onnauwkeurig invoeren of fouten bij het overnemen van gegevens was aanzienlijk. Nu de digitale opdrachtbon er is, kunnen we exacter werken en komen we niet voor verrassingen te staan. Het maakt tandtechniek voorspelbaarder.” Het accurate systeem heeft nog meer voordelen boven de papieren versie. “Aan tandtechnische werkstukken en restauraties hangt een levertijd. De digitale opdrachten komen direct in ons planningsysteem terecht. Bovendien kan een tandarts desgewenst met meerdere Excent laboratoria samenwerken.” Tom Huigen: “Zo kan een tandheelkundige bijvoorbeeld voor orthodontie direct opdrachten naar Laboratorium Bosboom sturen en voor hoogwaardige esthetische restauraties samenwerken met Oral Design Center Holland.”

Vakmanschap en mensenwerk
Het klinkt ideaal, maar niet iedere tandheelkundige werkt met de software van Vertimart. Joost Querido: “De digitale opdrachtbon hoeft ook niet per se op software van Vertimart aan te sluiten. We hebben de koppeling zo ontworpen, dat deze ook kan communiceren met andere systemen. Zo is het mogelijk om allerlei data, bijvoorbeeld met betrekking tot digitale kleurbepaling, te koppelen aan de opdrachtbon.” De digitale opdrachtbon bevat een werkstukkenbibliotheek waarin de tandarts werkelijk alles op tandtechnisch gebied kan bestellen. De keuzes die worden gemaakt, blijven opgeslagen in het systeem en zo altijd traceerbaar. “We kunnen heel ver gaan met de standaardisering van de digitale opdrachtbon, maar specifieke wensen van tandheelkundigen blijven altijd mogelijk,” zegt Tom Huigen. “Tandheelkunde blijft tenslotte mensenwerk.”

Meer weten over de digitale opdrachtbon?
Bel 0800-3300000,
Stuur een e-mail naar info@excent.eu of
kijk op onze website

Door: Jip Kreijns

Een restauratie is idealiter sterk en esthetisch. De ervaring met restauraties die helemaal van zirkoniumdioxide zijn vervaardigd, is veelbelovend.

In Nederland heeft tandarts-gnatholoog Ben Derksen ervaring met de volledig van zirkonium vervaardigde kroon. Als traditioneel voorstander van goud als restauratiemateriaal merkt hij dat de moderne patiënt goud steeds minder waardeert. Een restauratie moet wit zijn. Derksen is daarom steeds op zoek gegaan naar alternatieven. Want goud is ook erg duur geworden.

De FullZir restauratie als betaalbaar alternatief
Er dient zich een betaalbaar alternatief voor de gouden kroon aan: de FullZir kroon. Dit is een restauratie die voor 100% uit het sterke zirkoniumdioxide bestaat en door de Excent laboratoria wordt vervaardigd. Voor de gebieden in de mond waar de esthetiek niet prevaleert, is de FullZir-restauratie een alternatief. De esthetiek is (nog) niet als die van een restauratie met opgebakken porselein. Dat komt door het materiaal zirkonium zelf. In gesinterde vorm is het niet erg translucent. De huidige FullZir-restauratie heeft daardoor niet de levendigheid van opgebakken porselein. Daarnaast zijn de inkleurmogelijkheden nog te zeer in ontwikkeling voor toepassing in de esthetische zone. Wel is het mogelijk om een kleurschakering van cervicaal naar occlusaal aan te brengen. Mede hierom vindt de patiënt een FullZir kroon op een verre 1e of 2e molaar veel mooier dan goud. Er is dan ook al een duidelijk indicatiegebied voor.

Geen slijtage van de antagonisten
Volgens Derksen veroorzaakt zirkonium geen slijtage van de antagonisten. Dat komt door de extreme gladheid van het materiaal. Deze is te danken aan de dichtheid van de deeltjes waaruit een 100% zirkoniumkroon is opgebouwd. Bovendien hoeft een FullZirrestauratie veelal niet ingeslepen te worden. Dat komt weer omdat deze kronen bijna volledig digitaal gemaakt worden. Derksen gebruikt de intra-orale scanner van iTero om digitaal af te drukken. Deze scanner legt de beet in maximale occlusie vast, waardoor een precies passende restauratie wordt geleverd. Het voordeel van de occlusale pasvorm is dat de tandarts in beginsel niet aan de FullZirrestauratie hoeft te slijpen. Is dat toch nodig, dan kan dat ter preventie van microcracks alleen met een fijne diamant met ruime spraykoeling. Daarna moet de oppervlakte glad gemaakt worden met speciale rubbers. 

Implantaatgedragen suprastructuur
Een ander indicatiegebied voor de sterke FullZir-restauratie lijkt de implantaatgedragen suprastructuur. Implantaatgedragen restauraties krijgen meer te verduren vanwege de onbeweeglijkheid van de dragende implantaten, waardoor ‘chipping’ wordt bevorderd. In de niet-esthetische zone zou FullZir dat probleem kunnen elimineren. Derksen paste overigens ook al een soort hybride restauratie toe. De minder esthetische restauratie voor achterste elementen is dan volledig van zirkonium, terwijl die in de esthetische zone bestaat uit veneerporselein gebakken op het “teruggeslepen” zirkonium.

Eigenlijk moet elke moderne tandarts van deze nieuwe restauratieve mogelijkheid kennisnemen.

Meer informatie?  

Neem contact op met uw Excent tandtechnisch laboratorium
Tel. 0800-3300000
Email info@excent.eu
Bezoek website http://www.excent.eu/locatievinder/ of http://www.excent.eu/educa-club/

Ben Derksen is als tandarts werkzaam in zijn tandartspraktijk Rijnzigt in Arnhem en verzorgt als gastdocent de lezing “FullZir®, eindelijk een alternatief voor goud” voor de Excent Educa Club 2011

Geen geklieder meer met klei en gips. Een snellere gebitsafdruk met een perfecte beetregistratie. Goed controleerbare preparaten. En een naadloos aansluitende kroon, brug, facing of onlay! Met de iTero mondscanner is het eindelijk mogelijk om een digitale afdruk te maken van de boven- en onderkaak van de patiënt. Een revolutionaire oplossing op tandheelkundig gebied!

De iTero digitale mondscanner is ontwikkeld in Amerika en onlangs door Excent op de Nederlandse markt gebracht. “Wij zijn het eerste bedrijf dat zo’n digitaal afdruksysteem verkoopt”, vertelt Excent tandtechnicus Rik van Dijk trots. “Inmiddels hebben we landelijk 100 exemplaren weggezet!”

Demonstratie
In de tandartspraktijk van Jaap de Waard in Hellevoetsluis geeft de tandarts zelf een demonstratie van het systeem. Terwijl Jaap de scanner in de mond van de patiënt plaatst, geeft hij uitleg: “Het apparaat scant de preparatie en de omliggende elementen en geeft deze perfect in 3D op het computerscherm weer. Na ongeveer drie tot vijf minuten scannen heb ik het benodigde gedeelte van het gebit volledig in beeld.” Hij wijst op het scherm: “De preparatie wordt heel groot en duidelijk weergegeven, ik kan hem dus nog eens goed beoordelen. En mocht er rondom de preparatie nog ergens te weinig ruimte zijn voor het porselein van de kroon of brug, dan geeft het systeem dit automatisch aan. Het is dan alleen nog een kwestie van bijslijpen en een additionele scan maken.” De hoeveelheid informatie die de tandarts uit de scan kan halen is ongekend: “Omdat de patiënt helemaal kan dichtbijten, heb je een volmaakte beetregistratie. Ook de outline is geen discussie meer, omdat het systeem deze zelf controleert.”

Perfecte pasvorm
Is de scan gereed, dan wordt deze digitaal naar Amerika verstuurd. Daar worden de modellen gefreesd. Rik laat ons zo’n model zien en wijst op de details, die echt verbazingwekkend zijn. Hij vertelt: “De scan wordt ook naar ons scancentrum in Blaricum gestuurd. Daar bestelt men de keramische kap, die doorgaans in Zwitserland of Duitsland wordt vervaardigd. Na ongeveer 5 werkdagen ontvangen we het model en de kap, op basis waarvan wij het porselein bakken. Ondanks dat alle onderdelen onafhankelijk van elkaar gemaakt zijn, sluiten ze perfect op elkaar aan. De digitale mondscanner elimineert alle factoren die de pasvorm van de kroon in de weg kunnen staan. Zo zijn zaken als uitharding van het gips, vertrekking van de afdruk en/of een onduidelijke outline niet langer aan de orde. Inmiddels heb wij ruim 1500 werkstukken gemaakt bij Hoeve Tandtechniek in Hellevoetsluis en allemaal pasten ze in één keer goed.”

Nooit meer happen
Net als de andere tandartsen die het digitale afdruksysteem aanschaften, was Jaap erg verrast door de nauwkeurigheid ervan: “Soms belde ik Rik nog wel eens voor een kleine correctie, maar tegenwoordig gebeurt dat helemaal niet meer.” Rik begint te lachen: “Nu krijg ik alleen nog een telefoontje met de mededeling dat de kroon zonder enig probleem geplaatst is!” Jaap benadrukt dat het comfort van de patiënt het belangrijkst is: “Mondvullend kleibijten is geen pretje. Niets is dan ook aandoenlijker – en iedere tandarts zal begrijpen wat ik bedoel – dan de grote vragende ogen waarmee de patiënt je na het happen aankijkt en vraagt: ‘Hij is toch wel goed?’ Gelukkig behoort dat nu tot het verleden.”

Toekomst
Jaap werkt met de scanner alsof hij nooit anders gedaan heeft. “Het apparaat is heel eenvoudig in gebruik”, beaamt hij. “Je moet alleen even handigheid krijgen in het feit dat je op het scherm ziet wat er in de mond gebeurt. Daarna heb je er alleen maar plezier van.” Hij voegt er lachend aan toe: “Mijn trouwdag was mooi, maar werken met dit apparaat óók!” Voor tandartsen die nog twijfelen over de aanschaf of lease van de mondscanner heeft Jaap maar één advies: “Niet twijfelen. Laat je niet weerhouden door de investering, want dit systeem biedt een absolute meerwaarde voor jezelf én je patiënt. Ik denk dat het niet lang duurt voordat deze scanner standaard in elke tandartspraktijk aanwezig is. Dit is absoluut het apparaat van de toekomst!”

Meer weten over digitalisering en investeringen?

Vraag vrijblijvend een consult aan met Edwin Boere en ontdek de mogelijkheden voor uw praktijk.
Ga naar
www.excent.eu/voor-tandartsen/diensten/digitale-data-uitwisseling/
bel 0800-3300000 of
stuur een e-mail naar
e.boere@excent.eu

Wordt een constructie een brug genoemd, dan voelt een patiënt zich prettig, maar als dezelfde constructie een prothese genoemd wordt, dan voelt de patiënt zich minder prettig en wellicht ouder. Toch is de uitneembare implantaatbrug exact hetzelfde als de implantaatgedragen prothese.

Communicatie
In de communicatie met de patiënt bestaat de voorkeur om te spreken over de “uitneembare esthetische implantaatbrug”: Dit is voor de patiënt gevoelsmatig een betere constructie. De woordkeus van de behandelaar creëert een bepaalde verwachting. Als hieraan wordt voldaan, is er sprake van een kwalitatief goede voorziening.

Aan een patiënt met een ernstig geatrofieerde processus valt het goed uit te leggen dat het onmogelijk is om op zo’n kaak een vaste constructie te vervaardigen. Meestal is de bovenkaak zo geslonken, dat zonder botopbouw geen vaste voorziening te maken is. Het is veel simpeler om de kaak met roze kunststof op te bouwen met als belangrijk argument dat het gemakkelijker te reinigen is.
Voor de tandtechnicus de uitdaging om de kunstmatige gingiva zo natuurlijk mogelijk vorm te geven en eventueel een meerkleurenrand aan te brengen.

Invloed tandtechnicus
De werkwijze van de tandtechnicus bepaalt in hoge mate of van een prothese een uitneembare brug wordt gemaakt. Indien deze tandtechnicus een KPT-er (Klinisch Prothese Technicus) is, heeft hij geleerd wat symmetrie, incisiefpunt, lachlijn enz. is en de invloed van deze factoren op de esthetiek.

Conclusie
Een juiste woordkeus en daardoor een juiste benaming van een constructie is van doorslaggevend belang in het succes van acceptatie door de patiënt. Vanuit dit oogpunt verdient het aanbeveling te spreken over de uitneembare implantaatbrug.

Meer informatie?  

Neem contact op met Rob Markus
Tel. 0800-3300000
Email r.markus@excent.eu
Of bezoek website http://www.excent.eu/contactformulier/

Rob Markus is als kwaliteitsmanager werkzaam bij Excent Tandtechniek. Dit onderwerp wordt ook besproken door tandarts Leen Snel en tandtechnicus Carlo Backes op het Congres Tandtechniek 2011, 9 september in ‘t Spant in Bussum.

ATL en ADL Geuzebroek gaan samen verder onder een nieuwe naam: Excent Tandtechniek Amsterdam. Hiermee ontstaat direct het grootste allround tandtechnische laboratorium van Nederland!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 mei gaan de Amsterdamse Excent collega laboratoria ATL en ADL Geuzebroek samen onder één dak. Het Amsterdams Tandtechnisch Laboratorium (ATL) bundelt meer dan negentig jaar tandtechnische kennis en ervaring, waarbij vooral kroon- en brugwerk er kwalitatief uit springt. ADL Geuzebroek is meer dan 50 jaar actief als allround tandtechnisch laboratorium en heeft een bijzonder hoogwaardige prothese afdeling. Ze werkt voor vele tandartsen in Amsterdam en daarbuiten. Beiden zijn sterk op het gebied van de implantologie. Gezien ieders specialistische kennis zal deze fusie beide bedrijven versterken en nieuwe kansen geven om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de tandtechniek in Nederland. ATL en ADL Geuzebroek dragen vanaf 1 mei de nieuwe naam Excent Tandtechniek Amsterdam en vormt hiermee het grootste allround tandtechnische laboratorium van Nederland!

Buiten deze naamswijziging, verhuizing van ADL Geuzebroek naar ATL en kennisuitbreiding verandert er vrijwel niets. Het tandtechnische team onder leiding van Ruud Udes en Lony Boscher blijft met zorgeloze top tandtechniek klaar staan voor hun klanten.

 

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes