Header image

Abstract : Lezing Francesca Vailati
Door: Drs. E.J.M.A. Royakkers

Erosie kan gedefinieerd worden als het verlies van oppervlakte, veroorzaakt door een chemisch proces van een niet-bacteriële afkomst, meestal gepaard gaande met zuurinwerking.
Als oorzaak spelen intrinsieke factoren hierbij een grote rol zoals vomeren, slokdarm problemen en veelvuldig drinken van zuurhoudende drankjes zoals Coca-cola en energy drinks.


Steeds vaker worden wij als tandarts geconfronteerd met excessieve erosie op jonge leeftijd. Een van de belangrijkste zaken is dit fenomeen op tijd te herkennen en preventieve maatregelen te treffen. Een van de eerste kenmerken van deze aandoening is het verdwijnen van het cingulum van de centrale incisieven, gevolgd door verdere erosie van de dorsale elementen ensupra-eruptie van het front met het ontstaan van een gummy-smile.
In het verleden werden deze casussen vaak opgelost met behulp van multiple endodontische behandelingen, beetverhoging en veel kroon- en brugwerk. Nadeel was het opofferen van veel gezond tandweefsel en voor de vaak jonge patiënt financieel geen haalbare kaart.
Francesca Vailati stelde tijdens haar voordracht een drie stappenplan voor om dit probleem op te lossen via adhesieve techniek en nauwe samenwerking met het laboratorium.

STAP 1 : Aan de hand van studiemodellen wordt eerst het front met
behulp van een wax-up in een ideale positie gebracht. Deze situatie wordt via een silicoonmal en Protemp of Telio overgebracht naar de mond. Depatiënt kan nu de nieuwe situatie beoordelen waarbij de incisale lengte bepalend is.

STAP 2 : De wax-up wordt in het laboratorium uitgebreid naar de dorsale delen en de verticale dimensie ervan wordt verhoogd. Deze nieuwe situatie wordt weer
naar de mond overgebracht via transparante silicoonmallen en verwarmde composiet welke onder cofferdam wordt aangebracht.Deze composiet wordt alleen geappliceerd op de eerste molaren en de premolaren.

STAP 3 : Het maken van palatinale veneers om zo het front weer in de juiste lengte te brengen. In deze stap kan je gemakkelijk nog aanpassing aanbrengen. In een later stadium kunnen porseleinen veneers aangebracht worden in het front met behulp van de sandwichtechniek. De dorsale delen verzorgen we met hulp van onlays uit veldspaat of e-max.

Voordelen van deze techniek is het non-invasieve karakter, waarbij in veel gevallen geen preparatie nodig is. Het vermijden van meerdere endodontische behandelingen is voor veel patiënten een financieel haalbare kaart. Indien men voor deze behandeling het probleem in z’n totaliteit goed wil aanpakken, is het te vergelijken met het bespannen van een tennisracket: als één snaar niet goed gespannen is, kan men niet spelen.

Literatuur:
Classification and Treatment of the Anterior Maxillary Dentition Affected by
Dental Erosion: The ACE Classification
Francesca Vailati
Urs Christopher BelzerUrs Christopher Belzer

Adhäsiv befestigte Full-Mouth-Rehabilitation einer stark erodiertenDentition; Die Three-Step-TechnikTeil 1, 2, 3 Francesca Vailati

Alle artikelen gepubliceerd in The European Journal of Esthetic Dentistry

Drs. Eric Jan Royakkers is als tandarts werkzaam in zijn praktijk Royakkers Tandheelkunde in Maastricht en verzorgt als gastdocent lezingen voor de Excent Educa Club 2011

Je kunt reactie op dit artikel volgen via RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Reageer op dit artikel

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes