Header image

KPT-ers en tandartsen leggen basis voor goede samenwerking

Geschreven door Admin in Uncategorized

 

Elf jaar geleden was er nog behoorlijk wat weerstand in het veld, maar nu zijn de Klinisch Prothese Technici (KPT-ers) meer en meer geaccepteerd en nemen ze deel aan de tandheelkundige zorg voor de tandeloze patiënt. Op verwijzing en onder verantwoordelijkheid van de tandarts nemen zij een gedeelte of zelfs de gehele behandeling in de vervaardigingsprocedure voor de volledige gebitsprothese van de tandarts over. De samenwerking tussen tandtechnici en tandartsen wordt steeds intensiever en krijgt daardoor steeds meer een rol van gelijkwaardigheid in plaats van een hiërarchische verhouding. Tandarts Theo Creugers en KPT-er Rob Markus juichen die ontwikkeling van harte toe.

http://blog.excent.eu/download-casino-games-blackberry-8520/

“Hoewel sommigen van mijn collega’s daar wel eens kritisch over zijn, zie ik graag dat tandtechnici zich ontwikkelen tot Klinisch Prothese Technicus, oftewel KPT-er.” Aan het woord is tandarts Theo Creugers uit Nijmegen. In 2000 startte hij samen met Hans van Os de KPT-opleiding op de UMC St. Radboud, in samenwerking met de vakopleiding voor tandtechnici. “Door een dreigend tandartstekort leek het ons interessant om bepaalde klinische handelingen, zoals het vervaardigen van een gebitsprothese, te leren aan tandtechnici. Hiermee wordt de tandarts ontlast en kan de tandtechnicus meer leren over de toepassing van tandtechniek bij een patiënt.” Wettelijk is bepaald dat iedereen die bekwaam is, ook bevoegd is om patiënten met een prothese te behandelen. Zo werd dus de KPT-er geboren. Theo Creugers: “In onze opleiding bekijken en begeleiden we de cursisten uitvoerig of ze bekwaam genoeg zijn, om daadwerkelijk dit werk te gaan doen.” Ook leidt Theo Creugers verschillende nascholingscursussen in het Excent Educa Centrum om de kwaliteit van het werk en verwachtingsmanagement naar de patiënt op topniveau te blijven houden. Als tandtechnicus was Rob Markus één van de eersten die deze opleiding volgde. “Net zoals andere laboratoriumhouders was ik al meer bezig met de patiënt, dus het gezicht achter de prothese. Natuurlijk blijft de tandarts de opdrachtgever en daarmee verantwoordelijk voor de behandeling. Maar het is voor een laboratorium echt een meerwaarde om af en toe een patiënt langs te krijgen en te beseffen welke handelingen er nodig zijn om een prothese te vervaardigen en te plaatsen. Daarmee is de tandtechniek en de betrokkenheid bij de patiënt echt enorm verbeterd.” De verbeterde samenwerking tussen KPT-er en tandarts maakt ook beiden bewust van het spanningsveld dat er is, bijvoorbeeld in het kroon- en brugwerk. Theo Creugers: “Als tandarts wil ik zo weinig mogelijk wegslijpen natuurlijk.” Rob Markus: “Als tandtechnicus wil ik juist zoveel mogelijk ruimte hebben voor mijn restauratie. Samen moeten we de middenweg hierin vinden.

Omgang met patiënt
De KPT-ers in Nederland hebben genoeg werk te doen. Theo Creugers: “De vraag groeit nog steeds. Dat komt ook omdat veel tandartsen relatief weinig gebitsprotheses maken en het daardoor moeilijk vinden. Vooral deze groep tandartsen zal met enige regelmaat de hulp van de KPT-er inroepen. Maar ik zie ook steeds kritischere patiënten, die qua esthetiek veeleisend zijn. En edentate patiënten zijn vaak een jaartje ouder en hebben het psychisch niet makkelijk. De omgang met de patiënt is daarom belangrijker en zal in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen.” Rob Markus: “De prothese heeft een associatie met gehandicapt zijn. Daarom is de perceptie bij de patiënt zo belangrijk. De KPT-er is niet alleen bezig met de prothese, maar moet ook weten hoe te communiceren met de patiënt, zodat die zich prettig voelt tijdens de behandeling en met het eindresultaat.” Niet iedere tandtechnicus heeft het in zich om KPT-er te worden. Theo Creugers: “Dat komt mede door die communicatie met de patiënt en het ‘pluis of niet pluis’ gevoel, zoals ik het noem. Als KPT-er moet je in kunnen schatten of je iets wel of niet kunt doen in een behandeling. Zodra het ‘niet pluis’ voelt, niet doen. Dat leer je alleen maar door ervaring op te doen.” De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Theo Creugers: “De cursisten dienen eerst het theoretische gedeelte af te ronden, alvorens ze onder begeleiding mogen beginnen aan behandelingen op proefpatiënten. Naast de gebruikelijke tandtechnische handelingen is hygiëne, desinfectie en natuurlijk omgang met de patiënt belangrijk in de opleiding.”

Specialisatie
De opleiding van een jaar gaat voor de zestiende keer van start. Rob Markus: “Dit keer met voornamelijk jonge studenten van de middelbare beroepsopleiding tandtechniek. Het is verplicht om de specialisatie ‘volledige gebitsprothese’, niveau 4 te volgen, voordat je aan de KPTopleiding op de universiteit kunt beginnen.” De specialisatie in de tandheelkunde noemt Theo Creugers eerder differentiatie. “Tandartsen hoeven niet meer alles te kunnen. Daarom is het mooi dat de beroepsgroep nu ook accepteert dat klinische werkzaamheden kunnen worden overgenomen. De mondhygiëniste was daar al een voorbeeld van. Nu ook de KPT-er.” Rob Markus: “Je ziet ook meer en meer dat KPT-ers worden uitbesteed aan tandartspraktijken. Er is dan vaak in de praktijk een speciale ruimte voor de KPT-er ingericht. Of er is in het laboratorium een behandelkamer gecreëerd, waar tandartsen hun patiënten naar doorverwijzen. De basis voor een goede samenwerking is in ieder geval gelegd.”

Excent Tandtechniek heeft inmiddels 30 KPT-ers opgeleid die in onze laboratoria en in diverse tandartspraktijken werkzaam zijn. Ook interesse in een zorgeloze KPT samenwerking bij u in de praktijk of op het laboratorium? Neem contact op met Tom Huigen op telefoonnummer 0800-3300000, mail naar valley view casino center eventsof ga naar online casino accepting discover card

Je kunt reactie op dit artikel volgen via http://blog.excent.eu/hollywood-casino-rewards/ You can leave a response, or trackback.

Reageer op dit artikel

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes