Header image

Regionaal Mondzorgcentrum Gebitsprothese

Geschreven door Admin in Uncategorized

slot machines online no download adventure craft
Horizontale verwijsmogelijkheid voor tandarts en -protheticus
De zorg voor edentate patiënten, met name die van de oudere doelgroep met een gebitsprothese, laat te wensen over. Daardoor komen pijnklachten, kapotte mondhoeken en loszittende protheses geregeld voor. Tandarts-implantoloog dr. Maarten Kaptein heeft voor behandeling en nazorg in samenwerking met Excent Tandtechniek Amsterdam het Regionaal Mondzorgcentrum Gebitsprothese in Hilversum opgezet.

Het Regionaal Mondzorgcentrum Gebitsprothese oftewel RMG is gevestigd in de voormalige tand- artspraktijk van Maarten Kaptein, direct naast de hoofdingang van de serviceflat Palace Residence aan de ’s-Grave- landseweg 86a in Hilversum. Hier worden onder supervisie van de tandarts-implantoloog behandelingen uitgevoerd aan edentate patiënten. Dat lijkt op zich niet heel bijzonder, maar schijn bedriegt. Maarten Kaptein: “We zijn hier gespecialiseerd in alle soorten implantaten en protheses, dus ook die al jaren geleden geplaatst zijn. Dankzij jarenlange ervaring hebben wij hier de kennis in huis om complexe en ouder- wetse situaties te behandelen. Daarbij doel ik vooral op de vele verschillen in mesiostructuren tussen prothese en implantaat.”
Kenniscentrum en verwijspraktijk

“Tandartsen en –prothetici voor de algemene praktijk krijgen in de opleiding vaak de nieuwste technieken onderwezen. Wat doe je dan als je een patiënt in de stoel krijgt met een klacht over zijn of haar meer dan twintig jaar oude bijvoor- beeld Bosker of IMZ implantaat? Wie weet nog precies hoe de implantaten en prothese destijds zijn geplaatst en met welke instrumenten deze te hanteren zijn?” Het RMG is een horizontale verwijspraktijk waar tandarts- en protheticus patiënten naar toe kunnen sturen. Maar er komen ook patiënten rechtstreeks naar Hilversum. Maarten Kaptein vervolgt: “We proberen oplossingen te bieden en technische vragen te beantwoorden van tandartsen en prothetici. Bij implantaat technische problemen is vroegtijdig insturen het beste voordat de veelal fragiele schroefdraden beschadigd raken door goedbe-doelde pogingen de onderdelen los te koppelen.”

KPT ter plaatse

Bij een centrum voor gebitsprothese hoort natuurlijk een stuk tandtechniek. Hiervoor is Klinisch Prothese Technicus (KPT) Eric Spoor van Excent Tandtechniek Amsterdam anderhalf a twee dagen per week aanwezig in Hilversum.  Hij verzorgt ter plaatse de vervaardiging van gebitsprotheses in overleg met de tandarts- implantoloog en de patiënt. Ruud Udes, vestigingsmanager van Excent Tandtechniek Amsterdam, vertelt: “Maarten Kaptein enthou- siasmeerde ons voor het idee een speciaal centrum op te richten voor edentaten met al dan niet implantaatgedragen protheses. Door alle tandheelkundige en tandtechnische kennis op een plek te concentreren, kunnen we samen de patiënt optimaal van dienst zijn. Bovendien staat Excent voor hoge kwaliteit en goede garantie voor retentiedelen en protheses. We willen deze doelgroep niet van de regen in de drup helpen, maar een verbeterde kauw- functie geven.”

Vergeten doelgroep

Zowel Ruud Udes als Maarten Kaptein noemen de oudere edentaten een vergeten doelgroep. Ruud Udes: “Deze patiënten waar het RMG zich voornamelijk op richt zijn lastig te bereiken. Zij worden niet altijd gezien. Vaak lopen die mensen al jaren met een slecht passende gebitsprothese rond, maar zij spreken er niet over.” Maarten Kaptein vult hem aan: “Komt zo’n patiënt bij de algemene tandartspraktijk dan voelen zij zich wel eens onbegrepen. Het probleem van een prothese kan ergens anders liggen en zoals gezegd is het lastig om deze problemen te erkennen zonder kennis van oudere technieken.” Het RMG is gesitueerd naast de hoofdingang van een serviceflat met verzorgingstehuizen in de naaste omgeving. “Qua locatie zitten we middenin onze doel- groep,” zegt Maarten Kaptein. “Om mensen regionaal te bereiken zenden we spotjes uit op de kabelkrant en plaatsen we advertenties in de plaatselijke weekkrant Gooi en Eembode.”

slot machines online no download

Sociaal-maatschappelijke bijeenkomsten

Het RMG richt zich niet alleen op de patiënten zelf maar ook op de zorgverleners die betrokken zijn bij de patiënten. Voor dokters: huisartsen en verpleegkundigen, organiseert Maarten Kaptein bijeenkomsten met een sociaal maat- schappelijk karakter. Hij vertelt: “Tijdens die bijeenkomsten leren we die zorgverleners de basisprincipes van het schoonmaken van een gebitsprothese. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een frameprothese of overkappingprothese herken nen, uit de mond nemen, reinigen en weer terug- plaatsen bij patiënten. Ook mondhygiëniste en tandartsassistenten hebben baat bij deze bijeen- komsten. Als zij problemen bij patiënten met gebitsprotheses kunnen herkennen, kan er tijdig een afspraak worden gemaakt bij de tandarts- implantoloog van het RMG en hoeft de patiënt er niet lang mee door te blijven lopen.”

Voor zorgverzekeraars levert het RMG gunstige geprijsde restauraties. Ruud Udes: “De nieuwe technieken die we nu gebruiken zijn veelal goedkoper dan vroeger. Plus dat met direct de juiste behandeling de patiënt niet vier keer terug hoeft naar de tandarts. Zo kunnen we met de kennis aanwezig bij het RMG onnodige hoge kosten voorkomen.” Met ondersteuning van zorgverzekeraar Agis en Achmea doet Maarten Kaptein op dit moment een pilot bij edentaten. Hij vertelt: “In dit onderzoek werken we met situaties waarin de laatste controle bij patiënten met gebitsprothese langer dan vijf jaar geleden is. Wij bieden hen jaarlijkse prothese controle en verzamelen daarbij gegevens over de huidige staat van de protheses. Het onderhoud van protheses is duur, maar geen onderhoud is nog duurder en kan bovendien gevaarlijk voor de gezondheid zijn.”

INLOOPOCHTEND
Elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er een inloopochtend voor mensen met vragen of klachten over hun gebitsprothese. Vragen als ‘Zit uw kunstgebit te los?’, ‘Zijn uw mondhoeken beschadigd door uw kunstgebit?’ en ‘Doet uw kunstgebit pijn?’ moeten mensen aansporen tot een bezoek aan het RMG. Door deze laagdrempelige opzet zijn patiënten, maar ook familieleden of verpleegkundigen geneigd eerder het RMG te raadplegen over een bepaalde situatie. Ieder kwartaal wordt er een open dag georganiseerd.

TANDLOZEN IN NEDERLAND
Door vergrijzing is er een grote, doelgroep van oudere prothesedragers. Niet in de laatste plaats omdat het vroeger gebruikelijk was het gebit in te ruilen voor een prothese, al dan niet op implantaten. Zo kregen vrouwen op hun achttiende verjaardag als bruidsschat een kunstgebit mee. Volgens cijfers van de NMT was 12% van de Nederlandse bevolking in 2009 edentaat: een slordige twee miljoen mensen!

blackjack mulligan autograph

Je kunt reactie op dit artikel volgen via betfair mobile casino bonus explained You can slot machine big win bonus eligible expenses, or trackback.

Reageer op dit artikel

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes