Header image

We spreken er al heel lang over maar nu is het eindelijk zover: CAD/CAM doet zijn intrede in de frametechniek binnen uw Excent tandtechnisch laboratorium!

”Vuile afdeling”
De frame-afdeling binnen onze locaties staan bekend als een”vuile afdeling” want we hebben te maken met dupliceerapparatuur, ovens, gietmachines en zandstralers. Om nog maar niet te spreken over electrolytisch glansbad en de slijp-en polijstmachines. Om deze arbeidsintensieve processen uit de analoge productiemethode zoveel mogelijk te verminderen gaan we de eerste stappen zetten in de digitale framevervaardiging.

Proces digitale framevervaardiging
Het proces begint met het zgn. Computer Aided Design (CAD):
Met een scanner wordt van het gipsmodel een driedimensionele digitale afbeelding zichtbaar gemaakt op een computerscherm. Met speciale software wordt deze data digitaal opgeslagen voor design. De frametechnicus doorloopt op zijn/haar scherm de verschillende stappen in het surveyen en bepalen van de ondersnijding van de ankerelementen. Daarna start hij/zij met het designen van het onder- of bovenframe. Hierbij heeft hij/zij de keuze uit een hele reeks van vormen en diameters voor ankers, minor connectors en major connectors, maar ook reliëfuitvoering voor de bovenplaat.


Voor het onderdeel CAM, oftewel de uitvoering van de ingebrachte data hebben we 2 mogelijkheden:
Rapid Prototyping: het laboratorium krijgt het geheel uitgevoerd in uitbrandbare kunststof, wat dus nog moet worden opgezet, ingebed, uitgebrand en gegoten en afgewerkt. De andere mogelijkheid bestaat uit Metal Laser Sintering: Door middel van laserstralen wordt het frame laag voor laag opgebouwd met miniscule Chroom-Kobalt- of Titaniumpartikels in een speciaal hiervoor bestemde inerte ruimte. Het hieruit verkregen resultaat wordt hierna afgewerkt en gepolijst.

Snel, eenvoudig en voorspelbaar
De digitale overdracht van data maakt dat de produktietijd en leveringstermijnen drastisch worden ingekort. Niet alleen verdwijnen allerlei chemische stoffen uit het proces, ook vallen arbeidsintensieve stappen uit de analoge produktiemethode weg en word de produktietijd per frame gereduceerd van 2,5 uur naar 75 minuten.
Ook is er winst in materiaalverbruik, in plaats van 25 gram is er nog maar 10 gram Chroom-Kobalt nodig.
We winnen met deze methode op meerdere vlakken: in tijdwinst, energie-efficiëntie en een constante kwaliteit.
 
Klik hier voor een video over Metal Laser Sintering

Meer informatie?  

Neem contact op met Rob Markus
Tel. 0800-3300000
Email r.markus@excent.eu
Of bezoek website http://www.excent.eu/contactformulier/

Rob Markus is als kwaliteitsmanager werkzaam bij Excent Tandtechniek.

Twintig jaar geleden werd Materialise Dental opgericht als onderdeel van Materialise. Inmiddels is het in Belgische Leuven gevestigde bedrijf marktleider op het gebied van 3D digitale implantologie en biedt het een gamma aan producten en services aan binnen de digitale tandheelkunde.

Wat dat betreft is Materialise Dental dus helemaal bezig met de toekomst. Yves Ramaekers, accountmanager Benelux licht toe: “Dankzij digitale 3D planning van een implantaatbehandeling zijn we in staat om gepersonaliseerde boormallen te produceren, die optimaal functioneel zijn en een prima esthetisch resultaat leveren. Door gebruik te maken van SimPlant® in combinatie met de SurgiGuide® boormallen is de behandeling korter en wordt der esthetiek geoptimaliseerd. ”

Virtuele prothetiek
SimPlant® is het planningsprogramma van Materialise Dental. Het programma is compatibel met alle Cone Beam CT en conventionele CT scanners. “Dit betekent dat je op basis van digitale data de anatomie van de patiënt goed kan visualiseren. Denk hierbij aan de kwaliteit en anatomie van het bot en de kritieke structuren zoals zenuwen, tandwortels en sinussen. Dankzij de uitgebreide bibliotheek met meer dan 8.000 implantaten en abutments kan met behulp van ‘virtuele prothetiek’ een behandeling compleet worden gepland op basis van het gewenste prothetische en esthetische eindresultaat.”

Communicatieplatform
“Dankzij deze ontwikkelingen kan het tandtechnische laboratorium een hele reeks nieuwe services aanbieden. Doordat het laboratorium vanaf het begin bij de behandeling betrokken is, zijn er veel minder onverwachte problemen en wordt de voorspelbaarheid van de behandeling qua kosten en esthetisch eindresultaat veel groter.” Materialise Dental vergemakkelijkt de communicatie tussen het behandelende team dankzij het communicatieplatform DentalPlanit®. “Het team van tandartsen, tandtechnici en laboratoria werkt samen op één elektronisch dossier en kan zo eenvoudig data met elkaar uitwisselen.”

Digitale toekomst
Materialise Dental verwacht dat de toekomst er steeds ‘digitaler’ uit komt te zien. Yves Ramaekers: “Zeker, de opmars van de digitale technologie zal zich verder doorzetten. Het maken van een 3D planning voor implantaatbehandeling en gebruik van een gepersonaliseerde boormal voor het overzetten van de planning naar de patiënt zal meer en meer standaardprocedure worden, ook voor minder complexe gevallen. Dit omwille van de grote voordelen op het gebied van veiligheid, voorspelbaarheid en eindresultaat. Verdere zien wij ontwikkeling rondom het virtueel ontwerpen van prothetische componenten en koppelingen naar CAD/CAM. We blijven het nauwlettend volgen!”

Neem voor meer informatie contact op met:

Materialse Dental NV
Technologielaan 15
3001 Leuven, België
Tel: +32 16/39 66 20
www.materialisedental.com en www.dentalplanit.com of klik hier

De tandheelkunde en de tandtechniek zijn in ontwikkeling. De afgelopen anderhalf jaar is de digitalisering in de tandheelkunde in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer praktijken en laboratoria zien de voordelen in van een digitale workflow versus de conventionele methoden. Bij marktleider Excent Tandtechniek juicht Edwin Boere die ontwikkeling toe.


Joost Jorna (links) en Edwin Boere

Edwin Boere: “De digitalisering in de tandheelkunde gaat nu hard. De digitale mondscanner, het digitaal ontwerpen van structuren, het plannen van implantaten; bij marktleider Excent Tandtechniek wordt inmiddels 80% van het werk dat digitaal kan via de CAD/CAM-technologie gedaan. “Daarmee lopen we in Nederland voorop. Onze markt werkt daar ook aan mee, want in tegenstelling tot onze buitenlandse collega’s zijn tandartspraktijken en laboratoria hier bereid om nieuwe technieken te testen en de voordelen daarvan in te zien. Productontwikkelaars kloppen dus graag bij ons aan.”

Edwin vertelt dat Excent nauw betrokken is bij de digitale ontwikkelingen van leveranciers: “We geven de feedback uit de markt door aan de ontwikkelaars en houden alle leveranciers scherp in de gaten. Marktleider Excent kiest er heel bewust voor om meerdere producten van meerdere leveranciers aan te bieden: we concentreren ons niet op één partij. Dankzij die keuze kunnen we alle in Nederland beschikbare mondscanners aanbieden. Daarnaast beschikken de Excent tandtechnische laboratoria over vele verschillende CAD/CAM systemen zodat aan iedere vraag uit de tandheelkunde kan worden voldaan.”

Foutmarge nihil

“We zijn bij Excent altijd op zoek naar meer mogelijkheden om de tandheelkunde en tandtechniek optimaal te laten samenwerken. Dat hoeven niet zozeer vaktechnische oplossingen te zijn. Zo hebben we een kosteloos digitaal orderformulier waarmee online restauratieopdrachten kunnen worden doorgegeven. Via een barcode bij de afdruk kan eenvoudig worden afgelezen welke restauratie er vervaardigd moet worden.” Ook voor implantaatplanning biedt Excent verschillende pakketten, van onder andere Nobel Biocare en Materialise. “Hiermee kan de implantoloog met behulp van speciale software en een CT-scan een implantaat plannen bij de virtuele patiënt. Deze digitale gegevens gebruiken wij om een geïndividualiseerde boormal te leveren waarmee een zeker en kwalitatief hoogwaardig resultaat geboekt wordt. De foutmarge is in dit soort processen vrijwel nihil.”

Investering terugverdienen

De digitalisering zet door, maar niet alle tandheelkundigen zullen hier direct in meegaan. Edwin Boere: “Dat verwachten wij ook niet. Het is logisch dat individuele praktijken twijfelen over investeringen in digitalisering. Het moet zichzelf terugverdienen.” De winst van bijvoorbeeld een digitale mondscanner zit niet alleen in efficiëntie en tijd. “Nee, patiënten ervaren het ook als veel prettiger dan conventioneel happen. Daar krijgen we zelfs ‘fanmail’ over! Bovendien zien tandartsen bij het plaatsen van de kroon pas echt het verschil.” Het leren omgaan met digitale technieken is volgens Edwin niet lastig. “We geven een training van een dagdeel; na een paar proefpatiënten hebben de meeste tandartsen het dan onder de knie.” Het aanschaffen van een digitale mondscanner is nu interessant. Edwin Boere: “Omdat er geen afdrukmateriaal gebruikt wordt, valt de milieuvriendelijke mondscanner onder de ‘groene bedrijfsmiddelen’ en komt deze in aanmerking voor de MIA en VAMIL-regeling. Dit is een subsidie die het voor praktijken extra aantrekkelijk maakt om toch te investeren in digitalisering.”

Meer weten over digitalisering en investeringen?

Vraag vrijblijvend een consult aan met Edwin Boere en ontdek de mogelijkheden voor uw praktijk.
Ga naar
www.excent.eu/voor-tandartsen/diensten/digitale-data-uitwisseling/
bel 0800-3300000 of
stuur een e-mail naar
e.boere@excent.eu

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes