Header image

Door R. de Kooker.

Excent Quality System en ISO 9001 certificering zorgen voor waarborging.

Excent Tandtechniek biedt tandheelkundigen meer dan alleen kwalitatief hoogwaardige
restauraties.
Klantgerichte oplossingen zoals goede digitale werkstukregistraties en
de traceerbaarheid van restauraties is te vinden bij de bijna dertig Excent laboratoria.
Op kennisgebied dragen de bijeenkomsten van de Excent Educa Club – vaak goed voor
meerdere KRT-punten – een steentje bij.

Ook intern bij Excent zijn er opleidingstrajecten en duidelijk gestructureerde processen.
Officemanager Maria Schmeets van het Excent Service Center in Gouda licht deze processen toe:
 “Onze werkwijze staat geregistreerd in het Excent Quality System (EQS).
Dit is om te waarborgen dat bij alle Excent vestigingen volgens dezelfde
procedures wordt gewerkt. Zo klinkt onze missie ‘helpende handen voor mooie tanden’
overal door, zowel op managementniveau als bij marketing, communicatie, inkoop en in onze
uitvoerende tandtechnische taken.” Om kwaliteit te waarborgen draait het EQS om het
‘Wiel van succes’. Hierin staan de waarden van Excent uiteengezet. Klantgericht werken is
daarbij een speerpunt. Maria: “In mei van dit jaar zullen we een klanttevredenheidsonderzoek
uitvoeren. Een belangrijk moment om van onze klanten en relaties te horen waar we onszelf
kunnen verbeteren.

ISO 9001 gecertificeerd
Excent werkt met het oog op de toekomst,zeker nu de digitalisering en de CAD/CAM
ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. “Zaken die gecentraliseerd geregeld kunnen
worden, doen we vanuit het Excent Service Center in Gouda.
Natuurlijk is iedere vestiging zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk
dat zij met zorg maken voor hun klanten.
Zij zorgen voor goede ingangs- en uitgangscontrole. Voordat men start met een werkstuk
wordt gecheckt of alle informatie compleet is om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Is het
werkstuk klaar dan wordt door de eindcontroleur in het laboratorium bekeken of het werkstuk
ook aan de wensen en instructies voldoet.
Deze eindcontrole waarborgt de constante kwaliteit van alle tandtechnische werkstukken waar de
tandarts en patiënt recht op heeft.”
Inmiddels is het EQS getoetst aan de kwaliteitsmanagementeisen van de NEN-EN-ISO 9001 certificering.
Hiertoe heeft de  onafhankelijke certificering instantie TÜV Nederland begin februari bij het
Excent Service Center en de Excent laboratoria een audit gedaan.
Excent Tandtechniek mag zich nu officieel ISO 9001 gecertificeerd noemen. Door deze
internationale erkenning kunnen alle relaties van Excent er vanuit gaan dat er niet alleen gesproken
wordt over kwaliteit, maar dat er ook kwaliteit geleverd wordt.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes