Header image

MegaGen is ontwikkelaar van implantaten met het hoofdkantoor in Daegu, Zuid-Korea en is voortgekomen uit het MIR Dental Network, inmiddels een organisatie van 20 tandheelkundige klinieken verspreid over Zuid-Korea. Oprichter en president is Dr. Kwang Bum Park, die tot dit initiatief kwam na een periode van postacademisch onderwijs en onderzoek aan de UCLA in Californië.
 
Hij en collega’s waren niet tevreden over de bestaande implantaatsystemen. Vaak werden zij geconfronteerd met problemen, mogelijk te wijten aan de voeding van ZuidKoreanen waarbij flink gekauwd moet worden. Hij besloot met een aantal collega’s een eigen systeem te ontwikkelen dat een volledige oplossing biedt aan behandelaar, tandtechnisch laboratorium en patiënt. Bij de ontwikkeling van het systeem werd en wordt nog steeds samengewerkt met gerenommeerde universiteiten, zoals de UCLA. Alle producten, van implantaten tot het bijbehorende instrumentarium wordt in eigen fabrieken geproduceerd, waarbij aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. Dat is begrijpelijk in het land van Samsung en LG met een grote affiniteit tot High Tech. Vanzelfsprekend zijn de implantaten van MegaGen CE en FDA gecertificeerd. Sinds een aantal jaren heeft MegaGen een vestiging in Tilburg om zo service en ondersteuning te bieden in de Benelux. MegaGen heeft een totaal concept van implantaten, elk met een eigen indicatiegebied.

Het EZ Plus implantaat
Het EZ Plus implantaat is specifiek ontworpen voor esthetische restauraties. De vormgeving van dit implantaat is zodanig dat het botniveau maximaal wordt behouden in elk type botkwaliteit.

Het ExFeel implantaat
Het ExFeel implantaat is een 1-fase implantaat met een interne connectie. Zowel in een rechte als een taps toelopende versie verkrijgbaar. Bij uitstek geschikt voor edentate situaties, maar bij gebruik van de versie met een schouderhoogte van 1.2 mm (standaard 2.2) ook geschikt voor kroon- en brugwerk in de zijdelingse delen.

Het Rescue Implantaat
Het Rescue Implantaat is door zijn unieke vormgeving, met interne connectie, ideaal voor immediate plaatsing in de molaarstreek. Wereldwijd voorloper op gebied van korte implantaten. Ondanks de geringe afmetingen, doorsnee 6-8 mm lengte 5-7 mm, kan het grote belasting weerstaan. Het biedt een perfecte primaire stabiliteit in bot van iedere kwaliteit en optimaal botcontact waardoor een snelle osseo-integratie mogelijk is. Megagen wordt wereldwijd gewaardeerd om de kwaliteit van hun onderzoek. Dit is mogelijk door de participatie van alle 20 MIR-klinieken. Zo kunnen in korte tijd honderden implantaten worden geplaatst en gedurende lange tijd worden geëvalueerd. Dr. Park behandelt zelf nog op twee dagen patiënten en is nauw betrokken bij de onderzoeken en innovaties.

Het AnyRidge Implantaat
Onlangs is het AnyRidge implantaat geïntroduceerd dat vanaf november 2011 ook in de Benelux beschikbaar komt. Het AnyRidge implantaat is ontwikkeld vanuit de kennis van de reeds bestaande MegaGen implantaten. Idee daarachter was een verbetering op ieder gebied en verwerking daarvan in een totaalconcept. Het ontwerp is zodanig dat zoveel mogelijk corticaal bot en weefsel in de weke delen behouden blijft. Hierdoor kunnen esthetisch fraaie restauraties worden vervaardigd. De zelf tappende vorm van de schroefdraad biedt een aanzienlijke initiële stabiliteit bij immediate en vroegtijdige belasting; zelfs als de botdichtheid te wensen overlaat. Door het uitgebreide MIR Dental Network en internationale studies is MegaGen reeds in staat om een groot aantal onderzoeksresultaten van 3,5 jaar te tonen. Symposium en seminars MegaGen organiseert op 11 & 12 november 2011 het 8ste MegaGen Symposium in Milaan. Naast het jaarlijks symposium organiseert MegaGen regelmatig seminars in binnen- en buitenland.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op casino online con book of ra echtgeld einzahlen

Het succes van een implantologische behandeling wordt bepaald door de behandelplanning. Die planning wordt weer gestuurd door het prothetische eindresultaat dat de tandarts al in het beginstadium voor ogen moet staan. De visualisering van de eindsituatie aan het begin van de behandeling is mogelijk dankzij de CT-scan en imaging programma’s.

 
Het begint allemaal met de hulpvraag van de patiënt. Is die wat betreft het implantologisch gedeelte relatief eenvoudig, dan hoeft voor de planning geen Cone Beam CT-scan gemaakt te worden. De nadelen van extra röntgenbelasting en van extra kosten voor een 3D-planning wegen in geval van bijvoorbeeld een solitair implantaat in de niet-esthetische zone meestal niet op tegen de voordelen van zo’n planning. Die voordelen zijn er zeker wel. Volgens tandarts-implantoloog Halrin Djamaludin, werkzaam bij Ivory & Ivory te Nieuwegein, is een planning met een CBCT en een geavanceerd programma als SimPlant Pro van Materialise voor implantaatgedragen constructies in de edentate bovenkaak eigenlijk onmisbaar. Ook in geval er in de esthetische zone wordt geïmplanteerd biedt zo’n planning waardevolle extra informatie. En is het vanwege de nervus in de onderkaak risicovol om te implanteren, dan is een digitale planning op basis van een CBCT eveneens nodig. Bij Ivory & Ivory staat Djamaludin een CBCT ter beschikking, evenals het planningsprogramma Simplant Pro. Dat komt de kwaliteit van de implantologie zeer ten goede.


Scanguide
Neem de casus van de man met een desolaat onderfront tegenover een betande bovenkaak met gedateerd kroon- en brugwerk. In eerste instantie wordt het implantologisch plan beperkt tot de onderkaak, want de patiënt wil de situatie in de bovenkaak vooralsnog niet gewijzigd hebben. Dat plaatst de tandarts-implantoloog voor planningsproblemen. Hoe zijn de implantaten in de onderkaak het best te positioneren tegenover de bestaande bovenconstructies? Hoeveel implantaten zijn er nodig? Is er voldoende bot om in te kunnen implanteren? Om in een casus als deze een goede 3D-planning te kunnen maken, is naast een CBCT een scanguide nodig. Deze wordt gemaakt door het tandtechnisch laboratorium. Ivory & Ivory werkt daarvoor in Nieuwegein samen met Excent Tandtechniek Nieuwegein, met korte lijnen tussen tandarts en tandtechnicus. Geheel volgens de wensen van Djamaludin maakt tandtechnicus Hans Veenbrink de scanguide. In deze casus lijkt die veel op een transparante partiële prothese, waarin ook al de gebitselementen staan. Ter oriëntatie van de guide zijn er ook glasparels in opgenomen. Met de scanguide in de mond wordt een scan gemaakt. Wordt deze scan via Simplan Pro gecombineerd met de CBCT dan kan op geleide van de prothetiek de positie van de implantaten bepaald worden, waarbij gelijktijdig duidelijk wordt of voor het bereiken van die positie botaugmentaties geïndiceerd zijn.


Schone chirurgie
Met de scanguide wordt dus een planning van de implantatieprocedure gemaakt. Idealiter houdt deze planning in dat de implantoloog vooraf bepaalt welk type implantaten waar geplaatst gaan worden en wat de diameter en de lengte van de implantaten zullen zijn. Door Materialise, de producent van het SimPlant planningsysteem, wordt hiertoe langs digitale weg een boormal vervaardigd. In deze mal bevinden zich de openingen waardoorheen de implantoloog de chirurgie uitvoert. Dankzij de 3D-planning verloopt die chirurgie in beginsel flapless. Door de openingen in de mal heen wordt in het mondslijmvlies een gat gepuncht. Aansluitend wordt het implantaatbed geprepareerd en het implantaat geplaatst. Deze schone chirurgie is voor de patiënt minder ingrijpend, de chirurgische fase verloopt sneller, hechtingen zijn veelal niet nodig en de nabezwaren zijn beperkt. Inherent aan chirurgie blijft evenwel een zekere mate van onvoorspelbaarheid. Dit komt in het chirurgische plan tot uiting in notities over onder meer de diepte van de geplaatste implantaten. Soms moeten die wat hoger of wat lager worden geplaatst dan aanvankelijk was voorzien. Dit zijn echter betrekkelijke geringe aanpassingen die het principe van de gestuurde chirurgie niet ondermijnen.


Tanden in een halve dag
Vanuit het perspectief van de tandtechnicus brengt deze 3D-geplande procedure met zich mee dat meteen na plaatsing de meso- of suprastructuur kan worden vervaardigd. In een edentate situatie in de bovenkaak kan de bestaande bovenprothese op deze manier direct worden gepromoveerd tot een implantaatgedragen prothese die als tijdelijke vaste voorziening functioneert. Hiervoor worden dan niet alle zes implantaten gebruikt, maar hoogstens vier. Ook bestaat de mogelijkheid dat Materialise al voor de implantatie een model met analogen aan het tandtechnisch laboratorium levert. Op dit model kan het lab dan snel de suprastructuur maken, waardoor de wachttijden voor de patiënt beperkt blijven. Deze methode kent echter wel beperkingen, zodat Djamaludin liever nog steeds een afdruk maakt en die meteen door het tandtechnisch laboratorium laat verwerken. Als de logistiek met het lab goed is geregeld, betekent dat de edentate patiënt beloofd kan worden dat hij binnen een dag met een vaste voorziening naar huis kan. Aanvullende voorwaarden voor het succes hiervan is de 3D-planning en het concept van de immediate loading. Implantaten zijn onmiddellijk te belasten als de primaire stabiliteit voldoende is. In de onderkaak is dit veelal goed te bereiken, in de bovenkaak betekent 40N/cm2 dat immediate loading verantwoord is. Bovendien moet de patiënt leefregels in acht nemen, zoals het nuttigen van uitsluitend zacht voedsel. En zes weken later terugkomen voor de reiniging en nazorg.

Informeer de patiënt
In de werkwijze van Ivory & Ivory wordt niet direct de definitieve constructie op de implantaten vervaardigd. Met bijvoorbeeld het All-on-4systeem is dat wel zo, maar dit systeem bergt dan ook het risico in zich dat bij verlies van enkel één van de implantaten ook de constructie verloren is. Als je met een tijdelijke vaste constructie op vier van de zes implantaten een half jaar overbrugt, is de osseo-integratie van de implantaten goed te monitoren. Mocht dan één van de zes implantaten niet goed vastgroeien, dan kan na een half jaar besloten worden om een constructie op vijf implantaten te vervaardigen. Met de 3D-planning kan dus in een halve dag wel een vastzittende voorziening worden gemaakt, maar dit is dan niet de definitieve voorziening. Die volgt na een half jaar en kan dan bijvoorbeeld bestaan uit separate bruggen, een wrap-aroundconstructie of een uitneembare constructie op meerdere staafconstructies. Het is cruciaal om de patiënt hierover van te voren in te lichten, net zoals het van belang is om door een goede patiëntenselectie te kunnen uitmaken of immediate loading tot de mogelijkheden behoort. Ook deze selectie is met een CBCT en een 3D-planning op verantwoorde manier uit te voeren.

De patiënt met het desolate onderfront die als tijdelijke voorziening een volledige onderprothese op vier implantaten kreeg, was zo te spreken over het resultaat van de behandelplanning dat hij nu besloten heeft ook in de bovenkaak een meer betrouwbare constructie te laten vervaardigen. Dat is een bijkomend effect van digitale planning op de computer. Als de geïnteresseerde patiënt dat ziet, zal hij ervan overtuigd raken dat zijn behandeling volgens een weloverwogen plan verloopt. Ook heeft de patiënt gelijk inzicht in het eindresultaat.

Meer weten over digitalisering en investeringen?
Vraag vrijblijvend een consult aan met een accountmanager uit uw regio en ontdek de mogelijkheden van uw praktijk:
Bel 0800-3300000
stuur een e-mail naar sales@excent.eu
of bezoek onze website

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes