Header image

Door: R. de Kooker en D. Schaap

Het vervaardigen van prothetische werkstukken gebeurt al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw met polymethylmethacrylaat (PMMA). Maar door de ontwikkeling en verdergaande toepassing van lichaamsvreemde materialen in tandheelkunde en tandtechnische materialen, lijkt het aantal allergische reacties toe te nemen. Een mooi alternatief voor PMMA is het werken met thermoplastische kunststof.

“Vooral oudere collega’s in de tandheelkunde en tandtechniek zullen ze nog wel kennen: de moeizaam geproduceerde gevulkaniseerde rubberen protheses. De opkomst van PMMA vervaardigde protheses was dan ook een verademing”, vertelt Rob Markus, Kwaliteitsmanager Tandtechniek bij Excent. “De kwaliteiten van een PMMA werkstuk waren superieur ten opzichte van de rubberen prothese. Maar ondanks de razendsnelle
ontwikkelingen op het gebied van kunststoffen wordt na zestig jaar het merendeel van de gebitsprotheses nog steeds geproduceerd met producten gebaseerd op een tweecomponenten MMA-PMMA systeem. Het enige verschil met de vorige eeuw is dat het gieten van werkstukken nu de standaard is, waar eerst nog alles geperst werd.”

Allergische reacties
Patiënten met gevoeligheid voor lichaamsvreemde materialen vertonen meer en meer allergische reacties op partiële en volledige PMMA vervaardigde gebitsprotheses. “Het is zaak om voor die situaties op zoek te gaan naar alternatieve technieken. In de afgelopen veertig jaar zijn onder andere lichtuithardende pastasystemen tot magnetronpolymerisatie en van gesloten injectietechniek tot thermoplastische systemen de revue gepasseerd. Vooral die laatste techniek kent vele varianten en mogelijkheden, maar vanwege het flexibele karakter en vaak slechte uitziende kwaliteit van de materialen zijn thermoplastische systemen nooit echt  
“populair geworden in Europa. Terwijl het aantal allergische reacties op thermoplasten aanzienlijk minder is.”

Thermoplasten
Thermoplasten zijn polymeren die door temperatuurverhoging reversibel vloeibaar worden gemaakt. Door thermoplasten in gesmolten toestand in een vorm te brengen, kunnen deze gefixeerd worden na afkoeling.
Rob Markus: “Thermoplasten zijn volledig vrij van restmonomeren, versnellersystemen en stabilisatoren. Bovendien hebben thermoplastische producten altijd een homogene samenstelling en is het consistent tijdens de
verwerking. Daarnaast vormen thermoplastische materialen geen belasting voor de verwerker, wat wel zo prettig is.” De meest gebruikte thermoplastische producten zijn gebaseerd op polyamide. “Polyamiden kenmerken
zich door hun flexibiliteit, taaiheid, hoge breuksterkste, transparantie en hitte en chemische bestendigheid. Zo bieden producten zoals Vertex ThermoSens een uitstekend alternatief voor patienten met een gevoeligheid voor PMMA.”

Excent Tandtechniek Het Groene Hart (voorheen Stolwijk en Gouda) heeft kennis, kunde en materialen in huis om prothetische werkstukken om te zetten in thermoplastische kunststof.
Neem voor vragen over kosten en levertijden van ThermoSens contact op met Ruud Tomberge, bel 0182-519533 of mail r.tomberge@excent.eu.

Wordt een constructie een brug genoemd, dan voelt een patiënt zich prettig, maar als dezelfde constructie een prothese genoemd wordt, dan voelt de patiënt zich minder prettig en wellicht ouder. Toch is de uitneembare implantaatbrug exact hetzelfde als de implantaatgedragen prothese.

Communicatie
In de communicatie met de patiënt bestaat de voorkeur om te spreken over de “uitneembare esthetische implantaatbrug”: Dit is voor de patiënt gevoelsmatig een betere constructie. De woordkeus van de behandelaar creëert een bepaalde verwachting. Als hieraan wordt voldaan, is er sprake van een kwalitatief goede voorziening.

Aan een patiënt met een ernstig geatrofieerde processus valt het goed uit te leggen dat het onmogelijk is om op zo’n kaak een vaste constructie te vervaardigen. Meestal is de bovenkaak zo geslonken, dat zonder botopbouw geen vaste voorziening te maken is. Het is veel simpeler om de kaak met roze kunststof op te bouwen met als belangrijk argument dat het gemakkelijker te reinigen is.
Voor de tandtechnicus de uitdaging om de kunstmatige gingiva zo natuurlijk mogelijk vorm te geven en eventueel een meerkleurenrand aan te brengen.

Invloed tandtechnicus
De werkwijze van de tandtechnicus bepaalt in hoge mate of van een prothese een uitneembare brug wordt gemaakt. Indien deze tandtechnicus een KPT-er (Klinisch Prothese Technicus) is, heeft hij geleerd wat symmetrie, incisiefpunt, lachlijn enz. is en de invloed van deze factoren op de esthetiek.

Conclusie
Een juiste woordkeus en daardoor een juiste benaming van een constructie is van doorslaggevend belang in het succes van acceptatie door de patiënt. Vanuit dit oogpunt verdient het aanbeveling te spreken over de uitneembare implantaatbrug.

Meer informatie?  

Neem contact op met Rob Markus
Tel. 0800-3300000
Email r.markus@excent.eu
Of bezoek website http://www.excent.eu/contactformulier/

Rob Markus is als kwaliteitsmanager werkzaam bij Excent Tandtechniek. Dit onderwerp wordt ook besproken door tandarts Leen Snel en tandtechnicus Carlo Backes op het Congres Tandtechniek 2011, 9 september in ‘t Spant in Bussum.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes